Prioritou společnosti LOXXESS je spokojenost zákazníků a zdraví jejích zaměstnanců

Reklama

Koronavirová krize postihuje čím dál více podniků v regionu. Jednou z nich je i firma LOXXESS Bor s.r.o. v Boru u Tachova. Jednatele společnosti Ing. Martina Kvapila, MBA, šéfa krizového štábu v Boru, jsme se zeptalì nejen na aktuální situaci ohledně koronavirové krize. Co dělá tato společnost pro ochranu svých zaměstnanců? A jaké dopady má nouzový stav na práci ve firmě? To vše se dozvíte v rozhovoru…

Co si dnes představujete pod pojmem společenská odpovědnost?
Společenská odpovědnost pro nás znamená především zodpovědný a maximálně ohleduplný přístup k životnímu prostředí a pozitivní integrace do sociálního života v našem okolí.

Co konkrétně dělá v zájmu společenské odpovědnosti firma LX?
Nedílnou součástí naší firemní politiky je mimo jiné i dlouhodobá udržitelnost pracovních pozic, díky čemu nabízíme našim zaměstnancům stabilní a perspektivní zaměstnání ve zdravotně nezávadném pracovním prostředí.
Neustále analyzujeme možné dopady naší činnosti na životní prostředí a následně přijímáme konkrétní opatření. Za hlavní oblasti s největším potenciálem kontinuálního zlepšování a optimalizace považujeme hospodaření s energiemi a třídění odpadů.

Který z projektů považujete za nejpřínosnější a ze kterého máte vy osobně největší radost?
Jako nejpřínosnější vidím nákup 100% zelené elektřiny. Největší radost mám z aktuálního projektu ohledně zamezení šíření Coronaviru, který jsme nastartovali již při prvních signálech epidemie. Členové projektového týmu uchopili veškeré úkoly velmi aktivně a cílevědomě a jejich práce byla a je okamžitě vidět. Za to jim patří veliký dík.
Velmi nás také těší reakce našich zaměstnanců, kteří pozitivně kvitují opatření, která děláme pro jejich maximální ochranu.

V současné době všichni řešíme Coronavirus a s ním spojená opatření. Co dělá firma LX proti zamezení šíření tohoto viru a jak jste v tom úspěšní?
Společnost LOXXESS je maximálně orientovaná na spokojenost našich zákazníků a stejně tak je pro nás velice důležité zdraví našich zaměstnanců. Od samého začátku šíření epidemie zavádíme pod taktovkou interně zřízeného krizového štábu nesčetná preventivní opatření, mezi kterými bych zmínil např. neustálé instruování zaměstnanců ohledně dodržování zpřísněných hygienických zásad včetně následné kontroly jejich dodržování, zavádění nových hygienických standardů v oblasti úklidu, zajištění ochranných pomůcek pro všechny zaměstnance, mnohá organizační opatření (např. měření teploty, dodržování odstupů apod.). To vše proto abychom maximální možnou mírou ochránili naše zaměstnance, a i nadále mohli našim zákazníkům poskytovat 100% služby.
Pro nás zde v Boru je stejně jako pro našeho německého majitele prioritou ochrana zdraví našich zaměstnanců. Tomu se v dnešní době snažíme podřídit mnoho věcí. Zdraví je na prvním místě.

 

V současné době je v platnosti spousta nařízení Vlády ČR, jak moc LX tato opatření omezují a jaký to má na LX dopad?
Asi největší dopad měla vládní nařízení na naše německé kolegy, kteří aktuálně nemohou dojíždět do zaměstnání. Jinak nevidíme v tuto chvíli nějaká omezení, která by naši činnost limitovala.

 

www.loxxess.com

Reklama