Kraj činí potřebná opatření v zařízeních sociálních služeb kvůli hrozbě nákazy koronavirem

Reklama

 

Nejen krajské domovy pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, ale i další pobytová sociální zařízení na území regionu provádějí kroky, které mají omezit šíření nákazy onemocněním COVID-19. Karlovarský kraj chce nyní navíc vyčlenit  jednu odběrovou sanitu, která v případě podezření na výskyt nákazy navštíví konkrétní zařízení a bude testovat klienty i zaměstnance. V jednotlivých domovech  by měl být vyhrazen karanténní prostor. V REHOSu Nejdek se pak vyčlení další karanténní lůžka.

ilustrační foto

 

„Vidíme v ostatních krajích, jak se nákaza v pobytových zařízeních sociálních služeb rychle šíří, a to jak mezi klienty, tak samozřejmě i mezi zaměstnanci. Navíc si uvědomujeme, že senioři jsou tou nejzranitelnější skupinou obyvatel. I když na území našeho kraje v těchto zařízeních zatím prokázané onemocnění COVID-19 nemáme, musíme s tím počítat. Jsme si vědomi toho, že se nákaza může rozšířit od někoho z pracovníků, kteří denně přicházejí do práce, rizikem jsou i klienti, kteří museli být v nemocnici a nyní se vracejí zpět do domova pro seniory či jiného zařízení. Proto už dnes domovy zavedly přísná opatření, a to jak směrem k zaměstnancům, tak se snaží chránit klienty. My chceme aktuálně vyčlenit v každém zařízení vlastní karanténní prostor.  Po dohodě s vedením REHOS Nejdek také bude vyhrazena část budovy, která není obsazená, pro klienty sociálních zařízení v karanténě, abychom je tak oddělili od ostatních. Toto místo bude sloužit i pro pacienty léčeben dlouhodobě nemocných na území kraje, u nichž je podezření na nákazu. Dále bude jedna odběrová sanita vyjíždět do domovů v případě pravděpodobného výskytu nákazy a provádět testy klientů i zaměstnanců. Jedině tak můžeme včas zachytit problém.  Chtěl bych ředitelům těchto zařízení velice poděkovat za to, že k situaci přistupují velmi zodpovědně a chrání obyvatele domovů i zaměstnance,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

 

Kraj rovněž bude pokračovat v zásobování sociálních zařízení ochrannými prostředky. „Alfou a omegou všeho jsou samozřejmě dodávky ochranných prostředků, snažíme se vždy z každého závozu rozdělit část pro poskytovatele sociálních služeb. Například v neděli a na začátku tohoto týdne jsme rozvezli 20 000 roušek, 3000 respirátorů, 2000 rukavic, po stovce jednorázových obleků a brýlí, je ale jasné, že obnovit zásoby je třeba pravidelně,“ dodal hejtman s tím, že si kraj ponechal takzvané krizové balíčky ochranných prostředků pro mimořádné situace, jež mohou nastat.

 

Kraj ve spolupráci s hygieniky také připravil soubor opatření, kterými by se zařízení měla řídit jak z pohledu prevence, tak v případě, že by se nákaza v domovech prokázala. Součástí dokumentu bude manuál, jak kontrolovat klienty a jak postupovat v případě, že mají klinické příznaky. V současnosti je v pobytových zařízeních sociálních služeb na území Karlovarského kraje přibližně 1900 klientů a 1400 zaměstnanců v přímé péči.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností

www.kr-karlovarsky.cz

Reklama