SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice – Polytechnika, přírodověda a sport

Reklama

Naše škola v Kraslicích leží v údolí říčky Svatavy, kde se do ní vlévají vody tří potoků z odlišných směrů, spojuje vzdělávání tří věkových kategorií. Číslo tři symbolizuje také tři hlavní priority, kterými se v naší škole zabýváme.

V rámci všeobecného zaměření předškolního a základního vzdělávání rozšiřujeme své působení v oblasti přírody a ekologického myšlení. Žáci školy pozorují rostliny, stromy i keře na tematicky členěné školní zahradě. Najdeme zde malý ovocný sad, zeleninovou zahrádku a také řadu nejrůznějších listnatých a jehličnatých stromů, které jsme vysadili a označili v rámci projektového vyučování. Nyní očekáváme jarní rašení, kde budeme mít možnost pozorovat, jak se příroda probouzí k životu. Uvnitř školy zas žáci přírodopis i zeměpis praktikují pozorováním a péčí o zvířata z nejrůznějších koutů světa. Celá výuka v sobě zahrnuje péči o zahradu i živočichy v zookoutku.


Na zahradě máme také sportoviště s nejrůznějšími prolézačkami pro malé děti, či hrazdy a posilovací lavice pro náročnější sportovce. Sport a pohyb je pro nás velmi důležitý a stal se jedním z prioritních zaměření školy. Žáci mají k dispozici bazén, tělocvičnu i kvalitní venkovní hřiště. O tom, že je opravdu využívají, svědčí i výborné výsledky ve sportovních soutěžích a řada medailí, které žáci ze soutěží pravidelně vozí. Škola dětem umožňuje jak vyžití v zájmových sportovních kroužcích, tak i individuální sportování v odpoledních hodinách i o víkendech.

Třetí prioritou je polytechnické vzdělávání. Důležitá je zručnost a přemýšlení o tom, jak kolem nás věci fungují. Tomu vydatně napomáhají činnosti realizované v pracovním vyučování, propojené s informatikou a dalšími předměty. Děti, které rády vymýšlejí, jak pracují roboti a jak je ovládat, navštěvují předmět logické hry a společně pracují na úkolech pro soutěž First lego league. Úkoly se nám zdají zpočátku nesplnitelné, ale po čase děti přijdou na zajímavá a originální řešení, až se tají dech. I k tomu nám pomohly některé polytechnické projekty a spolupráce s aktivními školami – například se střední školou v Jablonci nad Nisou, kde nám spolupráce umožnila vybavení elektronickými čidly a robotickými stavebnicemi z lega. Děti si toto zaměření oblíbily a na akcích již strávily několik víkendů. Polytechnické vzdělávání se pak promítá i do aktivit oborů naší střední školy. Zde se žáci učí zpracovávat různé materiály podle učebního oboru, který si vybrali. V textilních oborech jde především o výrobu a zpracování textilií, ve strojírenských oborech pak pracují především s kovy a plasty. Naši žáci tak vyrobili například voliéru pro papoušky, kde využili zkušeností ze zookoutku a také znalosti z učebního oboru. V odborném výcviku textilního oboru žáci tvoří nejrůznější pomůcky pro mladší děti ze školky a z prvního stupně základní školy.

To všechno jen ukazuje, že jmenované tři směry našeho zaměření se vzájemně propojují a jen dotváří komplexnost vzdělání pro praktický život. Umožňují našim žákům jejich rozvoj v disciplínách, které si vyberou a které je zajímají. Přijďte se podívat na další cyklus naší připravované Kraslické techmánie a uvidíte sami.

Kontakt

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
tel.: 352 686 518, 605 428 194
e-mail: zskraslice@volny.cz
www.skolakraslice.cz

Reklama