Dva roky s Kanceláří architektury města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) oslaví 1. března už 2 roky od svého založení. Za tu dobu zprovoznila a sestavila tým odborníků, který se svým koncepčním přístupem městského plánování buduje důvěru nejenom u politické reprezentace, ale i odborné a laické veřejnosti. Komunikace s veřejností a  koordinace projektů celoměstského významu patří k základním pilířům činnosti KAMu. V pátek 28. února bude od 12 hodin KAM otevřen veřejnosti a od 17 hodin se bude slavit kulturou.  

Co vlastně sedmičlenný tým KAMu dělá? „Hlavním úkolem kanceláře je vytvořit vizi města, jak by mohlo vypadat například za 20 let. S tím souvisí doprovod tvorby  koncepčních dokumentů, jako je Strategie udržitelného rozvoje města, nebo Plán mobility, na kterých se kancelář spolupodílí a ke kterým KAM pořádal diskuze s odbornou veřejností a workshopy. Dále doprovází proces přípravy Územního plánu, Manuálu tvorby veřejných prostranství a vstup města Karlovy Vary do organizace UNESCO spolu s dalšími 10 evropskými městy v rámci nominace Great Spas of Europe.“ informuje Petr Kropp, který KAM 2 roky vede.

„Kromě koncepčních dlouhodobých projektů pracujeme na projektech aktuálních. Vydáváme doporučení na témata, o která nás město požádá, nebo na témata, která sami vyhledáváme a vnímáme jako důležitá. Průběžně jsme za uplynulé dva roky pracovali na 35 různých větších projektech. Konkrétní příklady naší práce jsou např. ty nejdůležitější budovy města, jako je Vřídelní kolonáda, Keramická škola, ale i budovy ve vzdálenějších městských částech, např. ZŠ Poštovní, obřadní síň a významná veřejná prostranství města, nám. Svobody u kostela sv. Máří Magdalény, předprostor Tržnice, vánoční trhy apod.“ doplnila Jana Boukalová z KAMu.

Komunikace s veřejností je pro smysluplnou odbornou činnost KAMu nepostradatelná. Cílem je probudit zájem občanů o své město a získat konkrétní náměty pro jeho rozvoj.  Pro obyvatele města pořádá zajímavé a osvětové akce, ať už se jedná o přednášky s městskou tematikou, komentované procházky městem, výstavy, diskuze a workshopy na různá témata.

Přijďte slavit s KAMem

Ke svému 2. výročí připravil KAM příjemný doprovodný program. „V pátek 28. února od 12 hodin bude celý prostor naší kanceláře otevřen pro veřejnost, která se může přijít seznámit s námi a naší prací. Od 17 hodin začínáme slavit – po loňském úspěchu jsme opět pozvali  4 slamery – básníky moderní doby a po nich nám zahraje a zazpívá akustické duo Dohromady Štyri Nohy. Máme se opravdu na co těšit.“ zve Jana Boukalová.

Více informací o KAMu a jeho akcích najdete na webu www.kamkv.cz.

———————————————————————

PÁTEK 28. 2. v 12:00/17:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary
KAM slaví 2. rok v Karlových Varech – přijďte ho s námi oslavit!

Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví 28. února své druhé výročí. Přijďte ho s námi oslavit příjemným programem.

12:00 – 17:00 Odpoledne otevřených dveří

17:00 – 18:15 Slam poetry

– vystoupí: Dr. Filipitch, Ing. Puding, Lef L´Leviatan a Michal Kubala

18:30 – 20:00 Dohromady Štyři Nohy

Vstup zdarma.

———————————————————————

Kancelář architektury města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem. Důležitým úkolem KAM je komunikace s veřejností, náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací. Bez fungování KAM by v městě chyběla dostatečná kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla by dlouhodobá koncepce pro utváření a udržování obrazu města. KAM je institucí, která na vysoké úrovni zajišťuje tvůrčí činnosti v souvislosti s jeho rozvojem v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. KAM se snaží dát příležitost i mladým odborníkům, aby se zapojili do rozvoje města, a zlepšit informovanost veřejnosti s projekty, na kterých pracuje. Nová příspěvková organizace zahájila svou činnost dne 1. 3. 2018. Jejím ředitelem byl jmenován Dipl. – Ing. arch. Petr Kropp. První sídlo tohoto koncepčního pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové, přičemž část pavilonu je zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí do odborných knih, příruček a publikací ze světa architektury a urbanismu.

 

Dipl. – Ing. arch. Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary

Po studiu na střední průmyslové škole v Karlových Varech absolvoval studium architektury v německém Dortmundu, vzdělávání si pak dále doplňoval ve Svazu holandských architektů v Nizozemí a při vedení rozličných architektonických projektů. Z jeho bohaté kariéry u architektonické  kanceláře Bentthem Crouwel Architects můžeme jmenovat například rekonstrukci a dostavbu památkově chráněného městského paláce pro Výzkumný institut válečných dějin a musea Anne Frank v Amsterdamu, novostavby Port City 2, 3 v Rotterdamu, provozní budovy pro letiště Schiphol v Amsterdamu, nebo transformaci textilní továrny a dostavbu pro muzeum současného umění De Pont v Tilburgu. Má zkušenosti i s projekty městské infrastruktury, s poradenskou činností a prací na architektonických soutěžích. Pro funkci ředitele KAMKV byl vybrán mezinárodní devítičlennou komisí, ve které zasedla například světoznámá architektka Eva Jiřičná, švédský architekt Häkan Sullberg nebo Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Boukalová

PR a komunikace

www.kamkv.cz