Občané Rotavy přicházejí o bydlení

Když před časem Město Rotava začalo vykupovat od různých vlastníků byty, v nichž žijí lidé sociálně vyloučení nebo vyloučením ohrožení, jevilo se to jako dobrá věc. Město se tak snažilo odříznout obchodníky s chudobou a současně se tak snažilo regulovat rotaci lidí. Čím více sociálně vyloučení migrují mezi městy v regionu, tím více problémů za sebou zanechávají.

V Rotavě působí organizace Člověk v tísni pro Karlovarský kraj. Terénní pracovníci ČvT získali poznatky, které by mohly znepokojit především okolní obce. Lidé, kteří v Rotavě v městských bytech žijí, mají nájemní smlouvy na dobu určitou. Části z nich město nyní nechce smlouvy prodloužit. Jsou mezi nimi i ti, kteří za bydlení nedluží. Deset rodin tak už má z nájmu výpověď, pět dalších na ni čeká a některé rodiny se už z Rotavy odstěhovaly. V Rotavě žije podle údajů ČvT přibližně pět set sociálně vyloučených, mezi sedmdesáti až stovkou odešlo nebo odchází. Lidé, kteří musí obecní byty opustit, odejdou do okolních obcí. Problematika se tak přesouvá pouze v rámci regionu.

Podle výzkumu „Migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR” realizovaném Agenturou pro sociální začleňování, se 86% sociálně vyloučených stěhuje výhradně do blízkého okolí původního bydliště.

Obce, do nichž se lidé přestěhují, začnou mít následující problémy: vznik nových sociálně vyloučených lokalit, nárůst osob v sociálně vyloučených lokalitách, degradce cen nemovitostí, pokles atraktivity části obce, sousedské konflikty, potenciální nárůst kriminality, ztráta pocitu bezpečí stávajících obyvatel obce. Souhrnem – prohlubování sociálních problémů v obci  a rostoucí nespokojenost obyvatel, v důsledku čehož nastává riziko odstěhování původních obyvatel.

 


Zdroj:

Lev Havlíček
styk Člověka v tísni – pobočka Karlovy Vary s veřejností
www.clovekvtisni.cz