Používání dronů

Dobrý den, náš soused si pořídil dron a dost často s ním létá i nad naším domem. Začíná nám to docela vadit. Jednak je to hlučné a jednak nevíme, jestli tam má kameru, nebo proč to vůbec dělá. Můžeme se proti tomu nějak bránit?

ilustrační foto

Používání dronů se stává čím dál tím častějším a s tím samozřejmě vyvstávají i problémy, které popisujete. Mnozí z jejich uživatelů si možná ani neuvědomují, že i používání dronů je upraveno nějakými předpisy. Je to vcelku pochopitelné, neboť vzlétnutím se stávají uživateli vzdušného prostoru se vším, co k tomu patří a podléhají tedy i příslušným předpisům. Tyto předpisy na základě zákonného zmocnění vydává a na jejich dodržování dohlíží Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad).
V první řadě je třeba uvést, že pokud se dron používá za účelem výdělečným, experimentálním nebo výzkumným, je k tomu nutné povolení Úřadu a dron musí být registrován. Ale i používání dronů k ostatním účelům má určitá pravidla, neboť se ve vzduchu vlastně stává účastníkem letového provozu. Platí tak třeba absolutní zákaz létání v některých oblastech, například blízko letiště Václava Havla a další. Co se týče Vašeho dotazu, tak je důležité pravidlo, že s drony můžete létat jen na dohled vlastních očí. Další omezení platí pro létání kolem osob, když to je podmíněno jejich souhlasem. Předpisy dokonce určují vzdálenosti od osob, staveb a vůbec osídlených oblastí, které musí uživatel při vzletu a přistání dronu dodržovat. Záleží přitom také na parametrech dronu. Vedle těchto speciálních ustanovení je možné samozřejmě vycházet i z obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně ustanovení § 1012 a násl., která vlastníku ukládají zdržet se všeho, co v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání jiného vlastníka.
V případě nejasností doporučuji raději vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz