Hospodaření Karlovarského kraje v roce 2019

Karlovarský kraj loni opět hospodařil s rekordně vysokým přebytkem

Karlovy Vary (13. 1. 2020) Podobně jako v roce 2018 i v roce 2019 dosáhl Karlovarský kraj vysokého přebytku hospodaření. Potvrdila to exhejtmanka a nyní  náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová, která vycházela z předběžných výsledků stavu finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. prosinci 2019.

„Výsledek hospodaření kraje za rok 2019 je přebytkový, a to zhruba ve výši + 350 milionů korun, byť byl plánován se schodkem – 222 milionů korun. Také stav finančních zdrojů ve Fondu budoucnosti, kterými kraj zajišťuje převážně financování a předfinancování projektů, je vyšší cca o 200 milionů oproti roku 2018. Finanční situace kraje je tedy velmi dobrá, opět očekáváme volné finanční prostředky k rozdělení ve výši cca 500 milionů korun. Stav účtů Karlovarského kraje činil
k 31. prosinci 2019 1,742 miliardy korun, což je zatím rekordní zůstatek (pro srovnání rok 2018 – 1,626 miliardy, 2017 – 1,431 miliardy korun).  Považujeme to za velký úspěch a důkaz toho, že jsme při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 postupovali velmi obezřetně, během roku jsme bedlivě dohlíželi na to, aby nedocházelo k navyšování vynaložených prostředků, přitom jsme ale pokračovali v přípravách a realizaci plánovaných investičních akcí
,“ vysvětlila náměstkyně.