Odstranění vady na náklady zhotovitele

Reklama

Dobrý den, nechali jsme si udělat na domě novou střechu a po čase jsme zjistili, že nám teče na půdu, v některých místech nejsou vůbec plechy a další. Z firmy stále slibovali, že se na to přijdou podívat, ale zatím nepřišli. Potřebujeme samozřejmě střechu opravit a chtěl jsem se zeptat, jestli to můžeme udělat a pak to chtít po firmě zaplatit.

ilustrační foto

 

Příslušná ustanovení smlouvy o dílo tj. ustanovení § 2586 až 2619 ani obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nedávají Vám, jako objednateli, tedy tomu, kdo si zhotovení prací – díla objednal, možnost vůči firmě, jako zhotoviteli, tedy tomu, kdo měl práce – dílo zhotovit, takto postupovat. Možnost odstranit vady díla na náklady zhotovitele je ale možné dojednat ve smlouvě. Neuvádíte, zda jste se zhotovitelem měl uzavřenu smlouvu o dílo a zda obsahovala takové ujednání.
Práva objednatele z vadného plnění jsou zákonem výslovně stanovena (§ 2099 a násl.) a záleží na objednateli, jakou možnost zvolí. Jedná se hlavně o právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu a případně i právo od smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění jsou ještě rozdělena podle toho, zda vadné plnění je podstatným porušením smlouvy nebo nepodstatným. U nepodstatného porušení smlouvy nemá objednatel právo odstoupit od smlouvy.
Upozorňuji ještě na to, že vady je potřeba vytknout bez zbytečného odkladu a jednou zvolený a uplatněný způsob nápravy nelze měnit.
Chápu, že ve Vašem případu je primární rychlost nápravy, ale mám zato, že se vyplatí zvážit všechny možnosti, eventuálně ve spolupráci s právníkem a pak teprve konat, a to i v případě, pokud byste měli smluvně sjednanou možnost odstranit vady díla na náklady zhotovitele.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz

Reklama