Já, hrdina

Reklama

Městská policie uspořádala ve spolupráci s DEPO2015 „Den s Městskou policií Plzeň“. Celá tato akce byla součástí výstavy „Já, hrdina“, která probíhá do konce letošního roku v prostorách DEPO2015. Akce se zúčastnila široká veřejnost a také rodiče s dětmi. Děti měly možnost plnit úkoly především z oblasti dopravy a bezpečnosti a získat za ně drobný dárek. Rovněž si mohly vyzkoušet jízdu na vozítku segway, prohlédnout si vybavení služebních vozidel Městské policie Plzeň nebo výstroj strážníka včetně donucovacích prostředků. Nejvíce děti i dospělé zaujala pouta. Smyslem těchto akcí je upozornit na možná nebezpečí a úskalí a zároveň poukázat na nelehkou práci jednotlivých složek. Kromě strážníků se akce zúčastnil také radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality
www.mpplzen.cz

Reklama