Dřevo jako nenahraditelný materiál

Reklama

Dřevo je odedávna spjato s životem člověka. Je zdrojem nenahraditelného materiálu používaného k celé řadě činností člověka. Od využití dřeva jako paliva, přes nástroje, nábytek až po stavby. Aby mohli lidé dříví využít, je zapotřebí jej nejdříve vypěstovat, po té vytěžit a nakonec zpracovat.

K tomu, abychom měli finální výrobek ze dřeva je zapotřebí lesní půdy, kde se pěstují stromy, které jsou zdrojem suroviny. Již předešlé generace přistupovali k pěstování lesů zodpovědně, protože si byli vědomi důležitosti pěstování kvalitní dřevní suroviny a potažmo ochrany lesního prostředí. Česká republika má v tomto oboru bohatou tradici a proto i naše společnost se přidává k tomuto odkazu a chce svojí prací přispět ke zkvalitňování a zachování této tradice.

Firma KM Wood s.r.o.

Naše společnost nabízí svým zákazníkům komplexní služby spojené s vlastnictvím lesa. Jedná se o nákup či prodej dřeva, odbornou správu lesa dle lesního zákona, veškeré služby spojené s těžbou, zakládáním, pěstováním a ochranou lesa. To vše včetně dodávky potřebného materiálu. Máte-li dřevo k prodeji, jsme připraveni jej okamžitě vykoupit za maximální tržní ceny.

Společnost KM WOOD s.r.o. vznikla na počátku roku 2013. Společnost se zformovala po letité praxi pana Ing. Karla Maršíka v oboru lesnictví, kdy podnikal jako fyzická osoba. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu zakázek, zvýšení působnosti v rámci celé ČR byla transformace na společnost s ručením omezením nevyhnutelnou záležitostí.

Od října 2019 se firma KM Wood s.r.o. spojila s firmou Pila Nepomuk, s.r.o.

.

Výhody spolupráce

 • Rychlost a pružnost řešit přání klienta
 • Vysoká kvalita dodávaných služeb
 • Nízká cena služeb
 • Slevy při dlouhodobé spolupráci
 • Výkup dřeva za vysoké ceny, platby ihned
 • Výkup lesních pozemků za výhodných cen

.

.

Drtič klestu – TREEMME MM350X

Od podzimu 2019 máme k dispozici již 2 traktory Drtič klestu TREEMME MM350X

Nová výkonná technologie a velký pomocník v úklidu lesa a likvidaci klestu po těžbě.

Provádíme drcení klestu a po těžebních zbytků na vytěžených plochách. Rozdrcený materiál ve formě jemné frakce tam zůstává.

Výhody:

 • vysoký výkon (1 až 2 ha za den)
 • příznivá cena
 • možnost čerpání dotací na tento způsob likvidace klestu
 • tím příznivá cena finální práce (až o polovinu nižší než při ruční práci)
 • ušetření fyzické práce a pracovních sil
 • rozdrcený materiál slouží v následujících letech jako hnojivo pro mladý lesní porost
 • rozdrcený materiál zabraňuje rychlému nástupu nežádoucí buřeně
 • rozdrcený materiál udržuje vlhkost v půdě

Pro našeho zákazníka jsme schopni připravit dotaci na provádění práce touto technologií. Výsledkem je velmi příznivá cena práce pro vlastníka lesa. Tímto výkonným strojem je také možno zbavit zemědělskou půdu náletových dřevin včetně pařezů.

.

NAŠE SLUŽBY

SPRÁVA LESA

Vlastnictví lesa sebou nese velké množství povinností pro jeho majitele, které jsou dány zákonem. Protože často drobní vlastníci ani tento zákon dostatečně neznají, je tady pro ně připravena naše společnost, která jim ochotně se vším pomůže. Jsme schopni nabídnout vlastníkům lesa od velikosti několika arů až po velké lesní majetky komplexní služby spojené s vlastnictvím lesa.

Zajistíme odbornou správu lesa dle lesního zákona, veškeré služby spojené s těžbou, zakládáním, pěstováním a ochranou lesa, včetně dodávky veškerého materiálu. Vykoupíme vaše dřevo za tržní ceny. Jsme schopni rychle reagovat na požadavky našich klientů a jejich přání k jejich spokojenosti vyhovět.

.

DÍLČÍ OPERACE V LESNÍ VÝROBĚ

Na přání klientů provádíme i dílčí operace při lesní výrobě. Nemusí se jednat vždy pouze o komplexní dodávku služeb. V případě, že se klient rozhodne svůj les prodat, jsme připraveni zprostředkovat prodej nebo tento, les přímo koupit.

.

MYSLIVOST NA ŠUMAVĚ A V ČESKÉM LESE

Provozujeme také myslivost v našich honitbách. Zde se můžou naši klienti za předem domluvených podmínek účastnit práva výkonu myslivosti nebo využít některého poplatkového lovu. Ulovenou zvěřinu nabízíme k další spotřebě a zpracování. Veškerá naše činnost probíhá v souladu s patřičnými zákony platnými na území ČR.

www.tezbadreva.cz

Reklama