Předání ocenění Perla Plzeňského kraje

Reklama

Středisko volného času RADOVÁNEK pozvalo téměř 500 lidí dobré vůle na Novou scénu Divadla J. K. Tyla v Plzni.

Dne 19. 10. 2019, proběhla velice zajímavá soutěž pro nadané a mimořádně nadané žáky Plzeňského kraje do dvaceti let, Perla, umělecká cena hejtmana Plzeňského kraje.

V letošním roce se uskutečnil II. ročník umělecké ceny hejtmana Plzeňského kraje, jejímž organizátorem je Středisko volného času RADOVÁNEK.  Za laskavé podpory a záštity pana hejtmana Josefa Bernarda se projekt uskutečnil opět na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni. Ve vyprodaném divadle mohli diváci za účasti vážených hostů z řad zástupců města Plzně a Plzeňského kraje a také významných partnerů z řad spolupracovníků a partnerů střediska volného času shlédnout skvělé a mimořádné výkony mladých lidí, osobností mladé umělecké populace. Mezi váženými hosty nechyběl pan hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, pan primátor města Plzně Martin Baxa, ředitel Divadla J. K. Tyla Martin Otava, paní náměstkyně hejtmana pro oblast investic a majetku paní Marcela Krejsová a vedoucí odboru školství mládeže a sportu paní Jaroslava Havlíčková. Z řad vážených partnerů jsme mohli přivítat za skupinu ČEZ paní Vladimíru Rossendorfovou a za Lions Club Plzeň Bohemia prezidentku, paní Janu Tlustou.

Stříbrný šperk věnovala vítězům společnost Vivantis a.s. z Chrudimi.  Perla na stříbrném řetízku bude v Plzeňském kraji zdobit nadané a talentované Perly Plzeňského kraje.

Celému úspěšnému galavečeru předcházela myšlenka umožnit umělecky nadaným dětem z Plzeňského kraje, z různých organizací pracujících s dětmi a mládeží, škol a školských zařízení, potkat se na jednom jevišti, ukázat své schopnosti a za své úspěchy mít možnost být odměněn hejtmanem Plzeňského kraje. Zcela jistě se podařilo nelehký úkol splnit.

Večer byl plný emocí, všichni sledovali s úžasem krásná vystoupení nadaných dětských interpretů. I ti, kteří cenu nezískali, odcházeli se svým výkonem spokojení a vítězové, jejich pedagogové a hlavně rodiče oceněných se dmuli hrdostí a  štěstím.

Galavečer probíhal pod taktovkou trenéra, pedagoga, baletního mistra a choreografa Petra Čejky za významné podpory a spolupráce s paní Petrou Šeda Neprašovou. Tento skvělý tým s pomocí mnoha pedagogů ze Střediska volného času RADOVÁNEK ukázal, že jsou skutečnými profesionály.

 

Perlu- krásnou skleněnou plastiku hejtmana Plzeňského kraje, kterou s láskou, otevřeným srdcem

a milou duší zpracoval a vytvořil PaeDr. Rudolf Podlipský z Katedry výtvarné výchovy

a kultury Pedagogické fakulty ZČU.

Laureáty ocenění Perla plzeňského kraje za školní rok 2018/2019 jsou:

UNIQUE Plzeň – Kategorie Tanec  Obor Společenský tanec

Adéla Faitová Kategorie Tanec Obor Sólový tanec

Dance team Venduly Brettchneiderové – Alfréd Kubec, Adolf Kubec a Lukáš Faul Kategorie Tanec Obor Moderna formace

Spider dance company Kategorie Tanec Obor Street formace

Taneční studio STEP BY STEP Kategorie Tanec Obor Jazz a step

Dětský folklórní soubor Sluníčko Kategorie  Hudba Obor Folklór

TŠ Dance Nation  Kategorie Tanec Obor Disco formace

Smyčcové kvarteto ZUŠ Sokolovská Plzeň Kategorie Hudba Obor Komorní hra

Orchestr Tremolo Kategorie Hudba Obor Orchestr a pěvecké těleso

Jakub Ošmera Kategorie Hudba Obor Sólový zpěv

Kateřina Švecová Kategorie Hudba Obor Sólová hra na hudební nástroj

Anna Manglová Kategorie Výtvarné umění a design

Novinkou letošního ročníku bylo předání Hejtmanovy srdcovky – ceny, jejíž držitel byl hejtmanem PK vybrán až během večera na základě jeho osobních pocitů. Letos pana hejtmana nejvíce okouzlil Orchestr Tremolo ze ZUŠ Třemošná.

„Ještě nyní jsem naplněna pocitem krásy a radosti z vystoupení nominovaných talentovaných dětí. Dokázali jsme provázat a zapojit děti a mladé lidi napříč Plzeňským krajem. Nadání a talent je pro nás pedagogy ve školství jako dar, jako záruka úspěchu našich dětí. Pokud se chytí příležitosti, je pro nás výzvou se jim věnovat a pro rodiče radostí je podporovat. Je krásné, když se propojí společná cesta dítěte, rodiče a pedagoga. Tak je rozvoj talentu a nadání na dobré cestě. Nic však není bez práce, motivace, vůle, mnoha hodin tréninku, zkoušení, ale i odříkání. A proto jsme tuto houževnatost, píli a práci opět ocenili. Vím, že v Plzeňském kraji s nadanými a talentovanými dětmi umíme pracovat a vážím si toho, kde žiji a pracuji. Bylo pro mě, i celý tým a především pana hejtmana opět ctí, potěšením a radostí předat nové Perly Plzeňského kraje nově nominovaným. Proto děkuji mnohým trenérům, učitelům, pedagogům, choreografům a ostatním, kteří pracují s talenty, že se opět přihlásili, zapojili a ukázali všem v divadle, jaké máme perly i perličky a jak Plzeňský kraj umí perlit. Vím, že každý jsme v nějakém směru nadaní. Záleží jen na tom, jak svůj dar uchopíme, jak ho využijeme a jak zhodnotíme své dovednosti a schopnosti. A my jsme dnes mohli s úžasem obdivovat to nejlepší z nejlepšího, co Plzeňský kraj má. Děkuji všem svým spolupracovníkům, Plzeňskému kraji a významným partnerům, že u tohoto krásného projektu s námi již podruhé byli,“ uvedla Eva Tischlerová, ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK.

Perla Plzeňského kraje má také silně charitativní podtext. Spolupracuje s projektem Díky dětem, jehož garantem je Nadace 700 let města Plzně a výtěžek z prodeje vstupenek je tak na tento projekt zasílán.

Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí zdravých (ale nejen jich) dětem handicapovaným nebo jinak znevýhodněným.

Finanční prostředky jsou na konci roku předány na konkrétní účel pro daný kalendářní rok. Na projekt jsou poukazovány prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojují.

Přáním celého týmu této umělecké ceny je, aby se dále s pomyslného zrnka písku rodily další krásné klenoty Plzeňského kraje, kterými „perly“ jistě jsou.

 


Zdroj:

Marešová Alena

Alena.Maresova@plzensky-kraj.cz

Reklama