Chybějící chráněné bydlení v Plzni podpořila unie

Reklama

Už tomu bude pět let od doby, co vzniklo díky finanční podpoře Evropské unie chráněné bydlení pro seniory a zdravotně postižené V Plzni. Ve zrekonstruovaném domě ve Sladkovského ulici s jedenácti byty je provozuje Městská charita Plzeň.

„Hlavním cílem projektu, na který Městská charita Plzeň získala několikamilionovou dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, bylo rekonstruovat budovu v ulici Sladkovského v Plzni tak, aby zde vznikly ve dvou podlažích byty pro seniory nebo handicapované osoby, společenská místnost, služební místnosti pro personál a místnosti pro vedení Městské charity Plzeň,“ uvedla Michaela Čermáková – Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který dotaci zprostředkoval.

Projekt Chráněné bydlení přispěl ke zvýšení nabídky sociální péče. Jeho uživatelé jsou ubytováni ve zrekonstruovaných bytech a mohou využívat další sociální služby. „Chráněné bydlení doplňuje síť služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory o sociální službu, a tím umožňuje kvalitní a aktivní život těchto osob v přirozeném prostředí. Klienti mají k dispozici  zrekonstruované byty, dům je vybaven výtahem a schodišťovou plošinou. Mohou využívat pečovatelky nebo osobní asistenty,“ řekl Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

Posláním Chráněného bydlení je zajištění ubytování a péče osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního nebo chronického onemocnění. Individuální nebo skupinové bydlení ve zrekonstruovaném domě nabízí důstojný, kvalitní a plnohodnotný život seniorům a zdravotně postižených občanům, a to při zachování běžných společenských aktivit. Klienti chráněného bydlení mohou využít i nabídku stravy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické činnosti nebo například pomoc při obstarávání osobních záležitostí.


Zdroj:

Ivana Kerlesová

kerlesova@komunik.cz

Reklama