Zahájení Plzeňské senior akademie III. na MO Plzeň 3

Reklama

Dne 02. 10. 2019 byl slavnostně zahájen pilotní projekt „Plzeňské senior akademie III.“(dále PSA). Tento projekt je pokračováním předchozích ročníků PSA I. a II. Důvodem otevření třetího ročníku PSA je oblíbenost u občanů a vyslyšení jejich žádostí. Tento pilotní projekt začal probíhat na MO Plzeň 3 a to z důvodu, že na tomto městském obvodě byl zahájen úplně první ročník PSA a to v roce 2015.

Třetí ročník se liší od předchozích dvou ročníků PSA tím, že již neprobíhají přednášky, ale jsou pozváni čelní představitelé jednotlivých složek do tzv. „Křesla pro hosta“, kde zodpovídají veškeré dotazy občanů.  Jako první přišel seniory přivítat pověřený velitel Městské policie Plzeň Mgr. Marek Šilhan, který po uvítání zodpovídal dotazy a to především z oblasti veřejného pořádku a silniční dopravy.

Za MO Plzeň 3 přišel seniory přivítat starosta Mgr. David Procházka a místostarostové Ing. Petr Baloun, Mgr. Ondřej Ženíšek, Ing. Stanislav Šec. Jako další, kteří se budou tohoto programu účastnit jsou: primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, krajský ředitel PČR, plk. Mgr. Pavel Krákora, ředitel ČOI Ing. Jan Řezáč, ředitel HZS PK, brig. gen. Ing František Pavlas, vedoucí odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Ing. Aleš Průša, starosta Městského obvodu Plzeň 3, Mgr. David Procházka, za BESIP Václav Ircing a na závěr se přijde s účastníky rozloučit radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Po slavnostním ukončení PSA III. senioři navštíví Policejní muzeum v Praze a vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Realizaci celé akce finančně zajišťuje MO Plzeň 3.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

Web: www.mpplzen.cz

Reklama