Nová informační brožura – sociální průvodce pro rodiče

Brožura poradí rodičům v těžké životní situaci.

Krajský úřad Plzeňského kraje v těchto dnech vydává informační brožuru „Sociální průvodce pro rodiče po ztrátě dítěte“. Cílem je pomoci rodičům v těžké životní situaci, aby ji dokázali lépe zvládnout a poradit jim kam se obrátit o pomoc.

 

„Očekávání narození dítěte obvykle bývá radostnou událostí v životě člověka. Bohužel se radost může změnit ve velkou bolest v situaci, kdy se dítě narodí mrtvé nebo zemře při porodu. Plzeňský kraj vnímá, že se pro rodiče jedná o mimořádně náročnou životní situaci a proto přistoupil ke zpracování stručného a zároveň výstižného sociálního průvodce, který rodičům nebo jejich blízkým poskytne potřebné informace, přehledy a odkazy, které jim mohou pomoci v prvních dnech a týdnech po nešťastné události,“ vysvětluje Filip Zapletal, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu. Upozorňuje, že počet rodičů, kteří se dostanou do této situace, se nezvyšuje, ale je to reakce na poptávku po materiálu, který by byl v těchto situacích průvodcem.

Informační brožuru vytvořili pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci s dalšími odborníky především z Fakultní nemocnice Plzeň a Úřadu práce ČR.  Na jeho celkové podobě se významně podíleli také truchlící rodiče.

Sociální průvodce pro rodiče po ztrátě dítěte bude distribuován do všech porodnic v Plzeňském kraji, na pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, na pracoviště úřadu práce v našem kraji a dalším organizacím, jimž je daná problematika blízká. Krajský úřad také připravuje semináře pro pracovníky, kteří přijdou do styku s rodiči po ztrátě dítěte. Dozví se, jak vhodně komunikovat, jak jednat s klienty v této životní situaci a jakou pomoc je možné nabídnout.

 


Zdroj:

Mgr. Alena Marešová

tisková mluvčí
www.plzensky-kraj.cz