Vyměnili ústav za rodinné domky. Klienti PATY Hazlov mají nové bydlení

Karlovarský kraj nechal vybudovat nové domy v Hazlově a v Aši pro osoby se zdravotním postižením z Domova PATA v Hazlově. Pokračuje tak ve svém záměru přemístit klienty ústavních zařízení do běžného prostředí a za pomoci sociálních pracovníků je zapojit do společnosti.  Podobně začali žít před časem lidé z hazlovské PATY v nových domácnostech ve Skalné.

 

Výstavba rodinných domů se uskutečnila v rámci takzvané transformace pobytového zařízení PATA Hazlov. „I v tomto případě pokračujeme v projektu, do kterého se kraj zapojil už v roce 2011. Snažíme se především o to, aby klienti dosud zvyklí na ústavní péči měli možnost žít jako jejich vrstevníci v přirozeném prostředí, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti a časem našli třeba i odpovídající pracovní uplatnění. Domky v Hazlově obývá celkem 16 klientů, v nových domcích v Aši jich bydlí 8 a my věříme, že si na nový životní styl rychle a bez problémů zvyknou,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

 

V Hazlově byly vybudovány tři nové domy s kompletním moderním vybavením, v nichž nechybí ani potřebné úpravy pro lidi se zdravotním postižením, jako jsou sprchová lůžka či vakové zvedáky. Celkové náklady dosáhly 28, 2 milionu korun, z toho dotace z Integrovaného regionálního programu tvořila 85 procent finančních prostředků, dotace z krajského rozpočtu 10 procent a zbylých 5 procent šlo od státu.

 

V Aši vyrostly dva domky, každý se dvěma individuálními domácnostmi, kde každou domácnost budou obývat vždy 2 klienti. Samozřejmostí jsou opět potřebné sociální služby. Náklady na vybudování domků dosáhly 10, 4 milionu korun, přičemž dotace z IROP opět činila 85 procent výdajů, 10 procent zaplatil kraj a 5 procent zafinancoval stát.

 

Prvních 14 klientů se v rámci projektu transformace stěhovalo z PATY Hazlov začátkem roku 2014 do opraveného rodinného domku v Krásné u Aše a do čtyř bytů v panelových domech v Aši. Dalších 15 klientů je následovalo koncem roku 2014, kdy se podařilo získat 7 nájemních bytů od města Chebu. Druhá část projektu se uskutečnila v roce 2015, kdy byla dokončena výstavba 3 rodinných domků v Jiráskově ulici v Aši. Tam našlo zázemí 18 klientů včetně šesti dětí. V červenci 2019 se do nového dvojdomku ve Skalné nastěhovalo dalších 9 klientů. „Celkem bude organizace poskytovat komunitní sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 30 klientů v Aši a Hazlově a 50 klientů služby chráněného bydlení v Chebu, Skalné, Hazlově a Aši,“ uvedl Daniel Lindenberg, ředitel PATA Hazlov.

 

Karlovarský kraj má také v plánu nechat opravit nevyužívané školní dílny v areálu Gymnázia v Aši, kde bude mít příspěvková organizace zázemí pro management a údržbu. Na tento závěrečný projekt, jenž bude financován z krajského rozpočtu, už bylo vydané stavební povolení.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz