Vloupání do objektu a neuposlechnutí výzvy úřední osoby

Vloupání do objektu.

Dne 28. 08. 2019 v 00:55 hod. byly hlídky MP Plzeň – Bory vyslány strážníkem dohlížejícím na městský kamerový systém do objektu odtahového parkoviště Správy veřejného statku města Plzně v Regensburské ulici v Plzni, kde se měly nacházet dvě osoby, které do tohoto objektu vnikly neoprávněným způsobem.

Po kontrole objektu obestoupili strážníci objekt ze dvou stran. Hlídka MP dostala informaci z městského kamerového systému, že se jedna z osob nachází uprostřed objektu. Strážník uvnitř objektu během vizuální kontroly pomocí svítilny osvětlil muže, který se dal na útěk. Strážník utíkajícího muže několikrát vyzval zákonnou výzvou, „Stůj jménem zákona“, avšak s negativním výsledkem. Z objektu parkoviště vyběhl skrz plot, kde byl zadržen dalším strážníkem.

Jelikož byl muž důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, byl omezen na osobní svobodě a byla mu přiložena služební pouta. Na místo se dostavila další hlídka MP. V tuto dobu strážník uvnitř objektu společně s další hlídkou, která přijela na místo, hledali další osobu a kontrolovali zaparkovaná vozidla.

Muže strážníci nalezli se schovávat pod zaparkovaným vozidlem. Následně byl tento muž z důvodu podezření ze spáchání trestného činu omezen na osobní svobodě a muže strážníci vyvedli z objektu. Oba muži byli předáni do rukou policistů k dalšímu šetření.

 

Neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Dne 28. 08. 2018 v 0:28 hod. prováděla hlídka MP Plzeň – Střed, hlídkovou činnost v ulici Kotkova v Plzni, kde si strážníci všimli vozidla, které se otáčelo v křižovatce ulic Kotkova a Přemyslova značnou rychlostí s prokluzem pneumatik. Vozidlo vjelo až do prostoru přechodu pro chodce v ulici Kotkova a dále se vrátilo do ulice Přemyslova, odkud pokračovalo směrem do centra. Z tohoto důvodu se hlídka MP rozhodla vozidlo následovat a zastavit. Řidič na to reagoval tím, že přidal na rychlosti a odmítal zastavit. Při jízdě řidič nerespektoval několik dopravních značek B2 (zákaz vjezdu všech vozidel) a dopravní značky B24b (zákaz odbočení vlevo). Řidič se spolujezdcem z vozidla vystoupili v ulici U Tržiště a dali se před hlídkou na útěk. Hlídka MP osoby pronásledovala do ulice Poděbradova, kde viděla, že se na křižovatce každý vydal jiným směrem. Strážníci se spojili s další hlídkou a společně se vydali pátrat po uvedených osobách. Podařilo se najít osobu spolujezdce na křižovatce ulic Skvrňanská a Husova. Spolujezdec byl muž (24 let), který nechtěl spolupracovat a k hlídce se choval odmítavým a arogantním způsobem. Muži byla naměřena hodnota 1,11 promile alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která provedením šetření zjistila, že řidičem by mohla být osoba, která odpovídala popisu, který získali od strážníků a svědkyně. Totožnost podezřelého řidiče předali strážníkům a ti následně z důvodu, že nebylo možné celou věc dořešit na místě, podezřelé osoby předali na příslušné správní úřady. Oba muži se budou zodpovídat za přestupek – neuposlechnutí výzvy úřední osoby a řidič ještě navíc za porušení několika dopravních ustanovení Zák. č. 361/2000 Sb.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz