Vzpomínky pamětníků sametové revoluce v Plzni ožívají díky reportážím žáků

Celkem pět žákovských týmů tří plzeňských základních škol zachycuje Příběhy našich sousedů. Jedná se o projekt, který dětem přibližuje vzpomínky proslulých i méně známých pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století v České republice.

Díky finanční podpoře z projektu Místní akční plán vzdělávání Plzeň II zvládli žáci z Benešovy ZŠ, 28. ZŠ v Plzni a Bolevecké ZŠ pod vedením svých učitelů a koordinátorky Anety Sklenářové ze společnosti Post Bellum v průběhu května a června nejprve seznámení s technikou sběru dat a vedení rozhovoru a posléze navštívili respondenty, aby zaznamenali jejich pamětnická vyprávění. Ze shromážděných podkladů, včetně doplňujících dobových nahrávek a materiálů, budou v září a říjnu vytvářet vlastní dokumentární díla, která se v první polovině listopadu u příležitosti oslav výročí událostí roku 1989 představí veřejnosti.

 

„Šlo nám o to, abychom představili plzeňské osobnosti spojené s událostmi listopadové revoluce v Západních Čechách a zároveň žákům zprostředkovali osobní setkání s pamětníky. Díky tomu, že se mohli ptát na konkrétní zážitky a vzpomínky z té doby, si živě představí události, které znají pouze z učebnic,“ vysvětluje Magdalena Kýhosová z realizačního týmu projektu.

 

Mezi pamětníky, jejichž osudy žáci zpracovávají, jsou bývalý plzeňský primátor a čestný občan města Plzně Zdeněk Mraček, umělec a disident Vladimír Líbal, zakladatel Boleveckých rodáků Jaroslav Čechura, či prarodiče a známí účastníků Eliška Šebková a Václav Chlan, kteří zažili revoluční měsíce z různých pozic: někdo jako chartista, účastník protestů, nebo naopak člen tehdejší KSČ.

Učitelka Daniela Borkovcová z 28. ZŠ v Plzni popisuje: „Podle mého je největším přínosem projektu především otevření komunikačních bariér mezi pamětníky a žáky základních škol. Byla jsem překvapená, jak otevření dokáží senioři k žákům být. Stejně tak vlna empatie a zájmu ze strany žáků byla pro mě jako pozorujícího pedagoga velmi inspirativní.

 

„Tohoto projektu jsem se zúčastnila, protože mě celkově baví, když mi například moji prarodiče vyprávějí příběhy z dětství. Řekla bych, že nás to všechny posunulo o “level” výš v našich vyjadřovacích schopnostech,“ svěřila se plzeňská žákyně Lucie Chlanová.

 

Projekt je celostátně soutěžní. V rámci slavnostní prezentace zasedne odborná porota, která posoudí dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vybere jeden vítězný projekt.

 

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum. Od roku 2012 se projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zúčastnilo téměř 700 českých škol s více než 4000 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

 


Zdroj:

Mirka Reifová
Odborný garant komunikace MAP II

map.plzen.eu