Západočeská galerie v Plzni – KUBIŠTA – FILLA Plzeňská disputace & JIŘÍ SLÍVA – Kresbou ke smyslu

Západočeská galerie v Plzni srdečně zve veřejnost na letní komentované prohlídky obou aktuálních výstav:

Komentovaná prohlídka výstavy KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace

úterý 16. července od 17 hodin, výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází autorka koncepce výstavy a stejnojmenné knihy doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. (Ústav pro dějiny umění FF UK).

Expozice připravená především z prvotřídních sbírek ZČG dokládá, že vztah Bohumila Kubišty a Emily Filly byl komplikovaný, ale vedl ke vzniku mimořádných uměleckých děl.

 

Komentovaná prohlídka výstavy JIŘÍ SLÍVA – Kresbou ke smyslu

úterý 23. července od 17 hodin, výstavní síň „13“

Výstavou provází Jiří Slíva.

Expozice představuje průřez tvorbou plzeňského rodáka za posledních 40 let a představuje známého kreslíře z méně obvyklého úhlu pohledu: soustředí se na výtvarnou stránku jeho tvorby, na aspekty související s výtvarným uměním.

Název výstavy Kresbou ke smyslu odkazuje jak ke kreslířskému mistrovství Jiřího Slívy, tak ke smyslu (významu) a smyslům (orgánům, kterými vnímáme okolní svět).

TZ: ZČG