Plzeňský kraj rozdával peníze

Reklama

8.7.2019 Plzeň

Na 71. jednání RPK Byla přijata níže uvedená rozhodnutí pro podporu:

Kraj podpoří Slavnosti jablek 2019

Dotaci ve výši 50 tisíc poskytne Plzeňský kraj na podporu akce Slavnosti Jablek 2019. Jedenáctý ročník se uskuteční tradičně v nebílovských sadech. Slavnosti jablek propagují regionální potraviny, představují tradiční lidová řemesla, ekologické farmaření blízké ekofarmy, včelařství a prezentují se zde také žáci Střední školy, Oselce a Střední zemědělské a potravinářské školy, Klatovy. Slavnosti jablek se uskuteční 29. září a pořadatelem je společnost LUKRENA, a.s. společně se spolkem Ametyst.

Dotace na podporu chovatelských výstav

Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun na podporu chovatelských výstav a zajištění účasti chovatelů na Olympiádě mladých chovatelů Přerov 2019. Dotaci obdrží Český svaz chovatelů, z.s., Krajské sdružení Plzeňského kraje, které finance použije (kromě zajištění účasti na olympiádě) na uspořádání krajské výstavy a šesti okresních výstav.

Tábor s environmentální tématikou obdrží 15 tisíc korun

Částku 15 tisíc korun obdrží Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS (dále sdružení IRIS) na podporu pořádání tábora s environmentální tématikou. Jedná se o pobytový environmentálně zaměřený tábor pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Plzeň-Skvrňany ve spolupráci se sdružením IRIS. V letošním roce se tábor uskuteční u Drahotínského rybníka.

Reklama