Platnost závěti

Reklama

Dobrý den, zemřela mi matka, u notáře byl zatím jenom otec a ten mi říkal, že matka napsala závěť, kterou všechen majetek odkázala bratrovi. Chci se zeptat, jestli je taková závěť platná a jestli s tím případně mohu něco dělat?

ilustrační foto

 

Stejně jako v předchozí právní úpravě jsou děti tzv. nepominutelnými dědici. Změnilo se toliko to, kolik se jim musí dostat z majetku zůstavitele v případě opomenutí zůstavitele, kdy nyní je tento podíl nižší, a to u nezletilého tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu, u zletilého dědice čtvrtina (dříve celý podíl u nezletilého potomka a jedna polovina u zletilého). Podrobně je tento institut upraven v § 1643 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění.
Jako syn zůstavitelky budete tedy předvolán k jednání u notáře. Zde budete seznámen se závětí a měl byste být notářem poučen o tom, jaká jsou vaše práva. Primárně můžete uplatnit právě svoje práva jako nepominutelný dědic, kdy závěť je v tomto případě v rozsahu, kterým Vás pomíjí, neplatná a Vy byste měl z majetku obdržet povinný díl, uvedený výše. Nový občanský zákoník dává dědicům větší volnost při uzavření dohody o dědictví a velikost podílu, případně způsob jeho naplnění, tak je plně v dispozici dědiců.
Podle okolností případně doporučuji minimálně poradu s právníkem či přímo zastoupení advokátem.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz

Reklama