Školky na Stodsku a Nýřansku zavádí do výuky unikátní didaktickou pomůcku

Reklama

V průběhu školního roku 2018/2019 bude do mateřských škol na území Stodska a Nýřanska zdarma distribuován tzv. Klokanův kufr – pomůcka na diagnostiku dětí předškolního věku. Školská zařízení v území ORP Stod a Nýřany jsou podporována prostřednictvím Místního akčního plánu vzdělávání (MAP), jehož nositelem je od roku 2016 MAS Radbuza. Hlavním přínosem projektu je budování spolupráce a rozvoj komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují předškolní, základní a umělecké vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních školách, ale také k rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí
a mládeže.

„Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy“, píše na svém webu jedna z autorek, paní Mgr. Jiřina Bednářová. Jelikož k využití plného potenciálu pomůcky v hodnotě bezmála 30 000 Kč je třeba skutečně vědět, jak s Klokanovým kufrem pracovat, nabízí MAS Radbuza pedagogům MŠ semináře k této problematice vedené zkušenými odborníky.

Mimo podpory mateřských škol se do projektových aktivit řadí spolupráce s dalšími školskými zařízeními v území. Ředitelé a další zástupci škol se tak mohou účastnit odborných seminářů, pořádaných při pracovních skupinách zaměřených na rozvoj jak matematické, tak čtenářské gramotnosti. S podporou gramotností souvisí projekty „Čtení – nejlepší učení“, při němž je do škol dodávána široká škála pečlivě vybraných knih a v nejbližší době bude spuštěn projekt „Deskové hry do škol“, ze kterého opět každá zapojená škola dostává k dispozici sadu deskových her pro své žáky. Ve spolupráci se Základními uměleckými školami z území je pořádán festival ZUŠkování. První ročník se konal v Dobřanech, ten letošní má pod patronátem ZUŠ Nýřany. „Na festivalu, který proběhne 18. 5. 2019 na Masarykovo náměstí v Nýřanech, se předvedou nejen zástupci hudebních oborů, ale také folklorních souborů jednotlivých ZUŠ“, říká metodik projektu Tomáš Svoboda. Formou workshopů se návštěvníci z řad veřejnosti seznámí především s náplní oborů výtvarných.


Zdroj:

Ing. Václav Kubernát
manažer MAS Radbuza, z.s.
www.mas-radbuza.cz

Reklama