Kurz znakového jazyka a péče o děti a žáky se sluchovým postižením

Reklama

V Karlovarském kraji máme děti a žáky se sluchovým postižením. Avšak školské poradenské zařízení, které by zajišťovalo komplexní speciálně pedagogickou a poradenskou péči dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž i jejich zákonným zástupcům a také školám a školským zařízením v Karlovarském kraji, bohužel zatím nemáme. Tato služba je dosud dostupná pouze v Plzni, Praze, Českých Budějovicích nebo v Hradci Králové, kde jsou zřízené speciální školy pro žáky se sluchovým postižením a při nich existují také speciálně pedagogická centra pro děti, žáky a studenty se sluchovým postižením. Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením má svá specifika a jedním z nich je i komunikace prostřednictvím českého znakového jazyka.

ilustrační foto

Proto se pedagogičtí pracovníci Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace, rozhodli, že je třeba s tímto neutěšeným stavem něco udělat. Začali se vzdělávat a vyjíždět do jiných krajů stínovat práci jiných speciálních pedagogů, kteří umí pracovat s dětmi a žáky se sluchovým postižením. Kromě toho někteří z nich začali navštěvovat Kurz českého znakového jazyka, který probíhá pod záštitou České unie neslyšících. Vzdělávané jsou nejen paní učitelky, které mají ve svých třídách žáky se sluchovým postižením, ale i speciální pedagožky ze Speciálně pedagogického centra Sokolov a Karlovy Vary. Od začátku tohoto školního roku všechny účastnice kurzu společně objevují svět, ve kterém jsou zapotřebí ke vzájemné komunikaci ruce, jejich tvary, postavení a pohyby, dále i mimika, gesta apozice hlavy i horní části trupu.

Je nutné podotknout, že naučit se znakový jazyk není žádná jednoduchá záležitost. Ale i v posledních měsících  školního roku panuje v kurzu znakového jazyka duch spolupráce a optimistická nálada.


Zdroj:

Mgr. et Mgr. Adéla Křížová

speciální pedagožka ze Speciálně pedagogického centra Sokolov

Reklama