Malý strážníci se setkali s budoucím služebním psem jménem CAPO

Reklama

Ve středu 17. 04. 2019 odpoledne přišel za „Malými strážníky“ do střediska volného času Radovánek psovod Městské policie Plzeň. Toto středisko sídlí v Ledecké ulici a psovod Miroslav Šůs dětem povyprávěl o tom, jak provádět základní výcvik psa nebo jak se služební pes komplexně cvičí. Na závěr měly děti možnost vidět i roční štěně Capo, které se již připravuje na budoucí výkon služby u městské policie. Služební pes se nejvíce využívá při kontrolních činnostech problémových lokalit, nebo při rizikových sportovních či jiných opatřeních. Preventivně je služební pes využíván při hlídkové činnosti v chatových oblastech a parcích nebo se využívá při pravidelných kontrolách veřejného pořádku.


Zdroj:

Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

Web: www.mpplzen.cz

Reklama