Karlovarský kraj začal distribuovat Seniorskou obálku

Reklama

Karlovarský kraj se připojil k projektu „Seniorská obálka“, který má pomoci osamělým starším lidem v krizové situaci. V obálce budou mít senioři připraveny veškeré údaje, které v případě potřeby mohou využít záchranáři i policisté, bude-li člověk ohrožen na zdraví či životě. Kraj zabezpečí distribuci obálky v regionu, bližší informace zjistí zájemci prostřednictvím sociálního odboru městské části, města a obecního úřadu v místě, kde bydlí. Obálka je ke stažení i na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje.

Projekt vznikl v Jihomoravském kraji a má v případě potřeby usnadnit složkám Integrovaného záchranného systému poskytnutí pomoci chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. „Při záchraně lidského života mnohdy rozhoduje každá sekunda a rozhodně tomu nepomáhá namáhavé a zdlouhavé zjišťování zdravotního stavu pacienta. Proto jsem rád, že Karlovarský kraj začal distribuovat Seniorskou obálku, která obsahuje všechny potřebné a nezbytné informace, jež by záchranáři museli zdlouhavě zjišťovat,“ okomentoval náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Obálka v podobě karty má výraznou reflexní červenou barvu a obsahuje tiskopis s  údaji, které starší člověk v tísni nemůže či nedokáže sdělit. Karta umístěná na viditelném místě v bytě seniora tak může ušetřit cenné minuty, jež by například záchranáři ztratili zjišťováním základních informací.

Projekt je celostátní a postupně se počítá s jeho rozšířením do všech regionů. „Veškeré informace o tomto projektu a jeho realizaci v regionu najdou zájemci na internetových stránkách, mimo jiné na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje. Přímo z webu je také možné si rovnou Seniorskou obálku, tedy formulář, vytisknout,“ dodal Petr Kubis.

V současnosti už se projekt uskutečňuje kromě Karlovarského také v Jihomoravském, Jihočeském a Královéhradeckém kraji.

 

Odkaz na Bezpečnostní portál:

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/seniorska-obalka


Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor zdravotnictví:

http://www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/senior-obalka.aspx#.XLBvHugzaUk


Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor sociálních věcí:

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/socialni/seznam/Seniorska_obalka.aspx

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama