Čištění řeky Ohře 2019

Reklama

V letošním roce se již po čtvrté konala pod hlavičkou místních akčních skupin Karlovarského kraje akce Čištění řeky Ohře. V pátek 5.4. a sobotu 6. 4. 2019 se tak vydalo celkem zhruba 1700 dobrovolníků vyčistit řeku Ohři po břehu i po vodě na úseku od Chebu až po Stráž nad Ohří a přítoky řeky Ohře, zároveň se čistila také řeka Teplá v Bečově nad Teplou.

Po vodě čistili dobrovolníci na celkem 80 lodích. Na celém území se podařilo sesbírat více jak 26 tun odpadu. V letošním roce proběhla již podruhé soutěž o největší kuriozitu, kterou vyhrál student SŠ logistické Dalovice s horským kolem. Jako další zajímavé kuriozity byly nalezeny gauč, čajový servis, nárazník, milostný deníček, několik hraček, velké množství bot, lyže, golfová hůl, část LCD televize a mnoho dalšího. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ZAPOJENÝM DOBROVOLNÍKŮM, dále pak všem sponzorům, kteří akci podpořili a také Povodí Ohře s.p., jež poskytlo rukavice a pytle a zajistilo následně po akci svoz nasbíraného odpadu a také všem obcím podél řeky a Karlovarskému kraji, kteří tuto akci podporují. Více zajímavostí a především fotografie naleznete na webu Krajské sítě MAS v sekci projekty (http://ksmas-karlovarsko.cz/projekty/cisteni-reky-ohre/). Těšíme se na Vás i příští rok 😊


Zdroj:

Mgr. Anna Maria Schröcková, projektová manažerka

MAS Sokolovsko o.p.s.
Web: www.mas-sokolovsko.eu

Reklama