S podporou kraje budou provedeny kontroly značení cyklotras

Reklama

Také v letošním roce chce Karlovarský kraj podpořit Klub českých turistů, který se stará o značení cyklotras na území našeho regionu. Pokud to schválí zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání, na provedení kontrol všech vyznačených cyklotras a následnou opravu zjištěných závad dostane dotaci 300 tisíc korun.

 

V současné době spravuje Klub českých turistů na území regionu přes 2 tisíce kilometrů cyklistických tras a stezek. Díky kvalitnímu systému značení míří do Karlovarského kraje čím dál tím více domácích i zahraničních cyklistů a regionu se tak s každou novou sezónou zvyšuje i jeho návštěvnost. „V letošním roce jsme opět obdrželi individuální žádost o dotaci od Klubu českých turistů ve výši 300 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že údržba značení je dlouhodobě na velmi dobré úrovni, rozhodli jsme se žádosti vyhovět a aktivity Klubu českých turistů jednoznačně podpořit,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

 

Ve značkařském obvodu Karlovy Vary bude zkontrolováno na 823,5 kilometru tras, v obvodu Cheb na 797 kilometrů a v obvodu Sokolov na 395 kilometrů. Celkové náklady na údržbu by podle Klubu českých turistů měly v letošním roce dosáhnout částky 300 až 350 tisíc korun. Částka, kterou nepokryje dotace od Karlovarského kraje, bude uhrazena z jiných zdrojů. Všechny úpravy jsou prováděny tak, aby byla naplňována dlouhodobá koncepce údržby a rozvoje sítě cyklotras na území celého regionu.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama