Sepsání závěti

Reklama

Dobrý den, kvůli svému zdravotnímu stavu a situaci v rodině jsem se rozhodl sepsat závěť. Je možné, abych si ji sepsal sám, jako tomu bylo dříve?

ilustrační foto

 

Ano, takovou možnost podle stávajícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, skutečně máte. Podmínky pro posouzení platnosti takové závěti se dokonce zmírnily v tom smyslu, že závěť nemusí být datována, jako tomu bylo dříve, ale v případě vícečetnosti závětí se pak stává závěť bez data neplatnou. Jinak musí být celá závěť sepsána vlastní rukou pořizovatele a jím také podepsána.
Z důvodu právní jistoty, a zejména pokud uvádíte situaci v rodině a nabízí se zřejmě pozdější zpochybňování závěti, doporučuji Vám vyhledat notáře a závěť pořídit prostřednictvím notářského zápisu, neboť notář Vám může zároveň poradit, jak případně vyřešit rodinné záležitosti. Nově je možné závětí stanovit dědicům podmínky a příkazy, případně zanechat odkaz, tj. určité osobě konkrétní věc z pozůstalosti (movitou i nemovitou). Stejně tak Vám notář může poradit jak případně postupovat, pokud byste chtěl zákonné dědice vydědit či pominout. Dále pak notář může závěť dle Vašeho pokynu uložit do centrální evidence závětí, aby v případě Vašeho úmrtí bylo zajištěno, že se závěť najde a že se podle ní bude postupovat.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz

Reklama