Skládka v Chodové Plané začíná mizet

Právě v těchto dnech probíhá odstranění nelegální skládky pneumatik v Chodové Plané. Plzeňský kraj byl úspěšný při žádosti o dotaci na odstranění skládky z Národního programu Životní prostředí. Náklady na likvidaci byly vyčísleny na více než 3 miliony korun.

Jedná se o skládku odpadů o velikosti 1 768 m2 a odhadovaném množství 2 210 tun odpadu složené převážně z pneumatik (většinově rozdrcených), asfaltových ker a stavební suti (pravděpodobně teplárenského popílku), která prorostlá náletovou vegetací a je ekologickým rizikem pro okolí (zvláště v případě zahoření). Začátkem února začal vítěz zakázky na odstranění skládky – Západočeské komunální služby, a.s., s její likvidací.

Tento projekt je realizován v rámci Národního programu Životní prostředí, přičemž finančně se na projektu bude podílet i Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, na jehož pozemku se skládka nachází,“ vysvětluje radní pro životní prostředí Radka Trylčová a dodává: „Plzeňský kraj musí projekt nejprve kompletně předfinancovat a až poté mu bude proplacena dotace ministerstva životního prostředí. Dotace činí 80 procent a zbylých 20 procent kraji uhradí Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje.“

Jedná se o jednu z největších nelegálních skládek na území kraje. „Plzeňský kraj se rozhodl pomoci s její likvidací, i přesto, že není vlastníkem pozemku. Skládka znamená velkou ekologickou zátěž a to zejména do budoucna, tomu jsme  chtěli předejít,“ dodává Radka Trylčová, radní pro zemědělství a životní prostředí.


Zdroj:

Mgr. Alena Marešová

tisková mluvčí

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

Oddělení mediální komunikace

Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 655