Odstartoval 25. ročník oblíbené soutěže Vesnice roku

Až do 30. dubna 2019 mohou obce odevzdávat přihlášky do soutěže Vesnice roku, jejímž cílem je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň ukázat veřejnosti, co všechno se jim daří realizovat. Na vítěze a ostatní oceněné čekají lákavé finanční odměny. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má pro obce připraveno bezmála 32 milionů korun, přičemž v našem regionu budou s přispěním Karlovarského kraje rozděleny více jak 4 miliony korun.

Oblíbenou soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Za dobu své existence si získala celorepublikovou prestiž, o čemž svědčí i rostoucí počet přihlašovaných obcí. Jen vloni o titul Vesnice roku usilovalo na 228 obcí ze všech koutů naší země. V Karlovarském kraji zvítězil Nový Kostel z Chebska, který zároveň obsadil skvělé třetí místo v celostátním finále.

„Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce vesnického charakteru s maximálně 7,5 tisíci obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, programem obnovy vesnice nebo programem rozvoje svého územního obvodu. Věřím, že i letos se do soutěže zapojí co největší počet obcí z našeho regionu a že se podaří navázat na úspěchy z minulých ročníků,“ uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Do soutěže bude zařazena každá obec, která v termínu nejpozději do 30. dubna 2019 doručí řádně vyplněnou přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k rukám tajemnice soutěže. V květnu a červnu následně proběhnou krajská kola soutěže, kdy všechny přihlášené obce navštíví krajské hodnotitelské komise. Vítězové krajských kol postupují do celostátního finále, jež se uskuteční první zářijový týden. Slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhne v polovině září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Veškeré podrobnosti o soutěži najdete na těchto internetových stránkách.


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz