Prodejci energií zkoušeli štěstí. Zvýšená kontrola na vlakovém nádraží

Reklama

Zraněná seniorka skončila po pádu doma v nemocnici.

Před polednem zasahovala hlídka městské policie v bytě klientky Linky seniorů v Plzni na Lochotíně, která předtím stiskla tísňové tlačítko. Dvaaosmdesátiletá stařenka zůstala ležet po pádu na podlaze v ložnici, kde ji zakrvácenou našli strážníci. Když upadla, poranila si nos. Ten silně krvácel a byl oteklý. K odbornému ošetření byla na místo zavolána zdravotnická záchranná služba a záchranář po nezbytném vyšetření rozhodl, že bude seniorka převezena do zdravotnického zařízení na chirurgické oddělení plzeňské nemocnice. Poté, co sanitka ženu odvezla, strážníci její byt uzamkli.

Další případy, kdy si senioři zapojení do projektu Linky seniorů zavolali pomoc strážníků, byly městskou policií zaznamenány v noci a nad ránem. Kolem půl dvanácté byla hlídka vyslána do domácnosti sedmdesátileté důchodkyně v Plzni na Doubravce, která upadla doma na chodbě bytu a nemohla se sama zvednout.  Strážníci jí pomohli zpátky na nohy, a protože neutrpěla při pádu žádné poranění, její byt vzápětí opustili. Před čtvrtou ráno ještě pomáhali pětaosmdesátiletému stařečkovi v Plzni na Lochotíně. Ten spadl, když chtěl jít na toaletu. Hlídka ho našla ležet u ní na zemi.

 

Podomní prodejci energií zkoušeli v úterý dopoledne své štěstí v Plzni na Doubravce. Zajít do Partyzánské ulice jim ale úspěch nepřineslo.

S nabídkou zlevnění energií se obrátili na jednoho z obyvatel domu v této ulici.  Jenomže nepochodili. Muž jejich nabídku odmítl a kontaktoval městskou policii. Dvojici mladých prodejců ve věku 22 a 26 let zastihli strážnici ještě v domě. Nabízení služby nepopírali, avšak uváděli, že si žádného protiprávního jednání nejsou vědomi. Celá věc bude podstoupena k dořešení správnímu orgánu ÚMO Plzeň 4.

 

K poalkoholovému odpočinku si nevybral dobré místo ani čas dvaačtyřicetiletý Plzeňan, který si ustlal odpoledne na zemi vedle lavičky ve Smetanových sadech. Tou dobou zde byli na pochůzce strážníci.

Samozřejmě jejich pozornosti neušel. Hlídka u něj zjistila, že kvůli přemíře alkoholu kolujícího mu v těle, není schopen s ní řádně komunikovat a nezvládne se ani postavit na vlastní nohy. Dechová zkouška u něj prokázala přítomnost 2,66 promile alkoholu. Poněvadž ve své stavu ohrožoval svůj život a zdraví, rozhodla se ho hlídka převézt do protialkoholní záchytné stanice.

 

V pondělí i v úterý proběhly na Hlavním vlakovém nádraží zvýšené kontroly, zaměřené především na dodržování veřejného pořádku a dodržování zákazu kouření v místech, kde je to zákonem zakázáno. Akce se kromě hlídek strážníků a psovodů  městské policie zúčastnili pracovníci Generálního ředitelství ČD a Správy železničních a dopravních cest.

Kontrolovány byly veřejnosti přístupné prostory vnitřní prostory nádraží, nástupiště a osobní vlakové soupravy u perónů. Pro podezření z přestupkového jednání bylo zkontrolováno 14 osob.  V jednom případě byla udělena pokuta, a to za kouření v místě, kde je to zakázané.  Proti šestatřicetiletému muži, který se prohřešku dopustil, byl použit služební pes jako donucovací prostředek. V hale se nejprve muž snažil na sebe strhnout pozornost služebního psa, neustále ho provokoval tím, že na něj pokřikoval a šermoval rukama. Když až po několikeré výzvě hlídku uposlechl, dal se ven na nástupiště, kde si samozřejmě zapálil cigaretu.  Tu odmítal uhasit a navíc se pokoušel z místa projednávání odejít. Protože neakceptoval výzvu, aby zůstal na místě a nepřibližoval se k služebnímu psu, byl pes na vodítku s náhubkem použit jako donucovací prostředek. Muž potom všem pak začal se strážníky spolupracovat.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Perlová 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 378 036 902, +420 724 095 017
E-mail: puzmanova@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz

Reklama