Národopisná kamna se stanou ozdobou chebského muzea

Po více jak dvou letech došlo k ukončení sporu o vzácná národopisná kamna od krásenského sochaře a keramika Willibalda Russe. Okresní soud v Karlových Varech zamítl žalobu města Lokte a rozhodl, že zůstávají ve vlastnictví Karlovarského kraje a ve správě Muzea Cheb. Koncem ledna nabyl rozsudek právní moci.

Kamna, která jsou nejenom po technické, ale i po umělecké stránce světovým unikátem, vznikla na objednávku Národopisného muzea v Chebu v letech 1941 – 1944. Dokončené dílo však již do města nedoputovalo, a to kvůli hrozícímu bombardování. Poválečná snaha dovézt kamna do Chebu vyšla v tehdejší složité době na prázdno a poté byla na nějaký čas k vidění na hradě v Lokti. Odtud byla kvůli ideovým sporům s tehdejším režimem v roce 1972 odstraněna a navrácena počátkem 80. let zpět do Chebu, kde byla po obtížné rekonstrukci od roku 1993 vystavena v prostorách hradu. V roce 2016 započal spor s městem Loket o jejich vydání.

„Mohutné těleso z glazované keramiky je zdobeno plastickými reliéfy, na nichž jsou zachyceny výjevy ze života sedláků s důrazem na jejich zvyky a obyčeje. Jsem proto moc ráda, že kamna zůstávají v Chebu, pro který byla původně vytvořena a s jehož novodobou historií jsou úzce spojena. Ba co víc, do budoucna s nimi máme velké plány,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová s tím, že chce navázat na ideový záměr bývalého ředitele Muzea Cheb Zbyňka Černého. Podle něho se měla kamna zrestaurovat a poté přesunout do expozičních prostor muzea. Kraj na tyto účely již vyčlenil ze svého rozpočtu pro letošní rok 1 milión korun.

„V brzké době bude dokončen podrobný restaurátorský průzkum díla, po němž bude následovat odborné rozebrání a přesun z prostor chebského hradu, kde jsou kamna v současné době umístěna. Po zrestaurování jednotlivých částí bude proces financovaný z rozpočtu Karlovarského kraje završen jejich opětovným sestavením. Realizace náročného podniku bude předmětem veřejné soutěže. Nezbývá, než si přát, aby se národopisná kamna po všech těchto peripetiích konečně dočkala důstojné prezentace v rámci stálé expozice Muzea Cheb a stala se její součástí a ozdobou,“ dodala ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

 

Foto: Muzeum Cheb, autor Michal Mráka, 2012