Revitalizace náměstí v Kašperských Horách

Dotace z EU na revitalizaci náměstí pomohla i Kašperským Horám.

Evropská unie přispěla v uplynulých letech řadě měst na obnovu jejich náměstí. Jedním z nich byly i Kašperské Hory, které své náměstí revitalizovaly v letech 2009 až 2010. Město na tuto úpravu centra získalo zhruba jedenáctimilionovou dotaci z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

„Cílem revitalizace byla kompletní rekonstrukce hlavního náměstí v Kašperských Horách, které tvoří historické jádro města. V rámci projektu – jedné z největších investic města v posledních letech, byly provedeny úpravy povrchu celé plochy náměstí – opraveny chodníky, vybudována parkovací stání, nově byla vyřešena celková dopravní situace na náměstí a obnovena stromová zeleň. Současně proběhla výměna části inženýrských sítí v ploše náměstí a rekonstrukce povrchů dvou navazujících ulic. Revitalizace přispěla ke zvýraznění historické hodnoty centra města a jeho přirozené dominanty – nemovité kulturní památky kostela sv. Markéty pocházející z poloviny 14. století,“ uvedla náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje a členka Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Marcela Krejsová.

 

V rámci stavebních prací byl proveden i archeologický průzkum, který přinesl překvapující nález – objevení pokladu v podobě stříbrných mincí z přelomu 16. a 17. století! Archeologové uvádí, že jde o druhý největší mincovní nález v západních Čechách od roku 1771. Město Kašperské Hory tak získalo hned dvě nová lákadla pro návštěvníky – opravené městské centrum a objevení vzácného mincovního pokladu,“ doplnil Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

 


Zdroj:

KOMUNIK

kerlesova@komunik.cz