Plzeňský biskup ve FN Plzeň

Dáváte profesionalitu i něhu.

U příležitosti Světového dne nemocných v pátek 9.února 2019  navštívil biskup plzeňský Tomáš Holub  fakultní nemocnici.  Pozdravil zaměstnance, požehnal nemocným a předal velké poděkování: „Aby se zdravotníci mohli  starat o nemocné, potřebují profesionalitu a něhu. Něhu dostáváme zadarmo, jako součást daru života, zadarmo ji i dávejme.  Aby se lidé uzdravili, potřebují psychickou pohodu a víru, že se uzdraví, že je ještě někdo potřebuje. Velmi děkuji všem zaměstnancům fakultní nemocnice, kteří kombinují profesionalitu a něhu, za jejich oddanou práci. Něha vychází z vašich otevřených srdcí, dáváte to, co sami získáváte. Modlím se za vás všechny i za nemocné.“

č. 2 – biskup Tomáš Holub společně s kněžími, kaplankami a zaměstnanci FN Plzeň

 

Světový den nemocných byl vyhlášen v roce 1993 papežem Janem Pavlem II. jako  projev solidarity s nemocnými. Připomínáme  si jej  každoročně 11. února,  s letošním motem: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

Duchovní péči ve fakultní nemocnici zajišťuje pastorační služba Biskupství plzeňského – Římskokatolické církve.  Více o duchovní službě ve fakultní nemocnici najdete zde.

č.9 – biskup Tomáš Holub požehnal pacientům LDN

 


Zdroj:

Mgr. Gabriela Levorová

mluvčí Fakultní nemocnice  Plzeň