Školní statek v Chebu má nové dílny pro rostlinnou výrobu

V moderních a prostorných dílnách budou od nynějška probíhat opravy zemědělské techniky Školního statku a Krajského střediska ekologické výchovy Cheb. Kvalitnější prostředí pro práci získají zaměstnanci a žáci učebního oboru Opravář zemědělských strojů, kteří zde pod vedením zaměstnanců statku vykonávají praxi. Nové dílny nahradí nevyhovující stávající objekty, kvůli kterým bylo nutné například převážnou většinu strojů opravovat venku za každého počasí.

„Školní statek v Chebu je jediným zařízením svého druhu na území našeho kraje. Jsem proto ráda, že se zde podařilo vybudovat jedno z nejmodernějších pracovišť v oblasti regionálních zemědělských podniků, protože pro praktickou výuku potřebujeme mít zajištěny kvalitní podmínky,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Budovy školního statku byly postaveny počátkem 60. let minulého století jako náhrada za zbouraná hospodářství při výstavbě a napouštění údolní nádrže Jesenice. Od této doby se značně změnily technologie pěstování rostlin i chovu hospodářských zvířat, hlavně co do velikosti strojů. „Proto jsme se rozhodli tento špatný stav napravit. Zadali jsme vypracování studie, vybrali projektanta a technický dozor investora a následně i dodavatele stavby.  Se souhlasem kraje jsme celou stavbu financovali ze svého rozpočtu a částečně pomocí investičního úvěru ve výši 12 milionů korun,“ upřesnil ředitel školního statku Leoš Horčička. Odstranění starých dílen stálo asi 650 tisíc korun, nová stavba pak přišla na necelých 19 milionů korun. Zakázku provedla firma bss Báňská stavební společnost s.r.o., Sokolov v období od května do prosince 2018.

Velikost nových dílen je 32 x 20 metrů. Budou zde probíhat opravy a údržby strojů na zpracování půdy, ošetřování rostlin, sklizeň obilovin i pícnin, ale i strojů pro krmení a ošetřování zvířat.  Součástí je sociální zázemí zaměstnanců s denní místností, školicí místnost, kanceláře vedoucího rostlinné výroby a mistra i příruční sklad náhradních dílů. Současně s výstavbou nových dílen nechalo vedení statku provést opravu pláště a výměnu střešní krytiny stávajících dílen. Z rozpočtu statku na tyto opravy použili cca 500 tisíc korun.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů
Krajský úřad Karlovarského kraje