Nová učebnice otorinolaryngologie je unikátní

Novou učebnici s jednoduchým názvem Otorinolaryngologie v české i anglické verzi mají k dispozici studenti lékařských fakult po téměř 20 letech. Kniha vznikla z podnětu studentů na Otorinolaryngologické klinice FN Plzeň a podílelo se na ní 18 lékařů jejího týmu.

Pracovali jsme intenzivně jeden a půl roku, pomáhali nám i kolegové z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Masarykovy univerzity Brno, kolegové ze Šiklova ústavu patologie a Onkologické a radioterapeutické kliniky FN v Plzni. Svůj prostor zde má i nelékařský personál ve spolupráci s pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Chtěli jsme, aby v publikaci nalezli vše potřebné studenti lékařských i nelékařských profesí, lékaři i sestry. Jsme jedinou klinikou ORL, která si zpracovala kompletní učebnici v českém i anglické jazyce s následnou výukou v elektronické verzi, “ říká přednosta Otorinolaryngologické kliniky FN Plzeň MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA, který bděl nad jednotnou strukturou kapitol a didaktickou úrovní celé publikace.

 

Autorský tým  věnoval učebnici bývalému přednostovi kliniky doc. MUDr. Jaroslavu Slípkovi, CSc, jehož lidský odkaz jde s klinikou stále dál. „Právě pan docent Slípka nastolil na naší klinice ducha spolupráce, dobrých vztahů, tvořivé atmosféry, prostě všeho, co přispívá k přátelské, dá se říci až rodinné atmosféře na ORL,“ zdůrazňuje přednosta David Slouka.

Na podobě nové učebnice se podílel i bývalý přednosta kliniky docent MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., který vedl kliniku od ledna 1996 a zasloužil se o nejefektivnější rozvoj kliniky. Vše se mění a vyvíjí, lékařům pomáhají nejmodernější technologie. Všechny novinky z našeho oboru se snažíme studentům zprostředkovat, ale veškeré nové technologie nic nemění na faktu, že pro studenty je nejdůležitější kvalita sdělení.  Zda je  předáno  srozumitelně a dokáže vzbudit zájem o danou problematiku. A to je velké umění,“ říká docent Jaroslav Slípka, kterému  se v pozici přednosty kliniky podařilo  získat rozsáhlé přístrojové vybavení umožňující užívání nových diagnostických a léčebných postupů. Dodnes na klinice pracuje a věnuje se výuce studentů.

 

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. si velmi váží aktivity, kterou do vydání učebnice vložila celá klinika a dodává: „ORL klinika je špičkové pracoviště nejen zdravotnicky, ale i vědecky a výukově. Studenti jsou budoucností nemocnice a jsem moc rád, že právě na této klinice vzniklo tak hodnotné dílo, které bude velkým pomocníkem studentům  i v dalších mnoha letech.“ Učebnici  otorinolaryngologie  naposledy vydala Lékařské fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1999. Učilo se podle ní dosud, ale od doby jejího vzniku pokročily nové technologie, jsou nové léčebné metody a řada dalších věcí. V nové  učebnici jsou poznatky staré v řádu měsíců a  mezi studenty je o ni  velký zájem. Učebnici je možné zakoupit na internetu, u dobrých prodejců knih nebo přímo na klinice.


Zdroj:

Mgr. Gabriela Levorová

mluvčí FN Plzeň

702 204 497