Insolvenční návrh

Dobrý den, chceme podat insolvenční návrh na firmu, která nám zůstala dlužit za naše služby, protože jsme se dozvěděli, že je nás bohužel víc a firma už prodala některé stroje. Můžete nám sdělit jaké jsou podmínky?

ilustrační foto

 

Náležitosti insolvenčního návrhu a určení toho, zda jsou vůbec splněny podmínky pro podání takového návrhu, určuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon – IS), v platném znění. Ve stručnosti mohu uvést, že dlužník je v úpadku tehdy, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit a rovněž tehdy, je-li předlužen, tj. souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.
Při podání návrhu se neplatí soudní poplatek, ale skládá se záloha na náklady insolvenčního řízení, kdy novelou IS s účinností od 1.7.2017 je jednak určena výše této zálohy, a to 50 000 Kč u právnických osob a 10 000 Kč u fyzických osob a jednak její splatnost, kdy tato záloha je splatná s podáním insolvenčního návrhu věřitele, tj. v okamžiku podání insolvenčního návrhu musí být záloha buď složena v hotovosti u insolvenčního soudu nebo připsána na jeho příslušném účtu. Zákon zároveň určuje okruh navrhovatelů, kteří jsou vyloučeni z placení zálohy, ale to zřejmě není Váš případ.
Za důležité pokládám ještě uvést, že IS pro některá podání předepisuje povinné formuláře, které lze najít na portálu www.justice.cz, stejně jako pokyny pro jejich vyplnění a další náležitosti.
Insolvenční řízení je poměrně formalizované, a proto doporučuji v případě nejasností raději vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz