Karlovarský kraj nabídne dotace na aktivity z oblasti prevence kriminality

I v roce 2019 budou moci žadatelé čerpat krajské dotace na projekty, které vedou k potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů. V dotačním programu Karlovarského kraje je na to vyčleněna částka 1 milion korun.

 

Příjem elektronických žádostí o dotace probíhá v termínu do 28. ledna 2019. „Žádat o dotace mohou kromě nestátních neziskových organizací nově také obce. Okruh žadatelů jsme rozšířili z toho důvodu, aby i obce samy mohly více předcházet kriminalitě na svém území podle toho, jaké jsou právě jejich aktuální potřeby,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.  Žadatel může podat maximálně dvě žádosti najednou s tím, že minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 tisíc korun, naopak maximální výše dosahuje 200 tisíc korun.

 

Program podporuje poměrně široké spektrum kriminálně preventivních aktivit. „Může jít o studie bezpečnosti, průzkumy pocitu bezpečí občanů v obci, workshopy pro mládež, seniory i širokou veřejnost na téma kyberšikany či finanční gramotnosti, školní nácvik obrany proti ozbrojenému útočníkovi, příměstské tábory a pobyty pro děti ze znevýhodněných rodin i další akce,“ upřesnil Petr Kubis.

 

Dotace poskytnuté v rámci tohoto programu smí být použity výlučně na neinvestiční výdaje. Bližší informace o vyhlašovaných dotačních titulech, včetně kontaktů na pověřené pracovníky krajského úřadu, jsou uvedeny na webu Karlovarského kraje v záložce Dotace (http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx).

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

Krajský úřad Karlovarského kraje
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz