FN Plzeň otevírá nové oddělení Premium

Chirurgické oddělení FN Plzeň Bory  je připraveno přijímat nové pacienty. 9 nových pokojů v nově zrekonstruovaném oddělení s názvem Premium  nabídne pacientům chirurgického oddělení soukromí, komfort a možnost společné hospitalizace s osobou blízkou.

Primář  chirurgického oddělení MUDr. Václav Karnos vysvětluje: „Posouváme se dál, na západ, jsme moderní oddělení, které je  součástí kvalitní  nemocnice evropského typu. Nové oddělení naším klientům  zajistí nerušené soukromí s možným 24hodinovým  doprovodem. Tyto jednolůžkové pokoje si budou moci objednat pacienti  akutních  i plánovaných zákroků. Součástí pobytu bude i nástup na plánovaný zákrok v den operace, včetně neprodleného soupisu  zdravotnické dokumentace a  ošetření. Pacient bude hradit pouze pobyt na tomto oddělení, veškerá zdravotní péče a strava jsou samozřejmě hrazeny ze zdravotního pojištění.“ Cena za 1 den  hospitalizace se pohybuje v rozmezí 1500 – 1800 korun a je závislá od velikosti pokoje. Oddělení  Premium nabízí návštěvníkům nově zrekonstruované komfortní prostředí, pokoje jsou vybavené  kuchyňským koutem, televizí, lednicí,  připojením na wifi a nadstavbou je lůžko pro doprovod, který může být přítomen dle přání  pacienta.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Nemocnice touto nabídkou reaguje na poptávku. Mnozí pacienti při krátkodobé hospitalizaci požadují přítomnost člena rodiny, někteří chtějí  v nemocnici i „ pracovat“ a požadují zvýšené soukromí. Jsme přesvědčeni, že o tento typ ubytování  bude ze strany veřejnosti zájem, žádné zdravotnické zařízení  v našem regionu a jeho okolí tento komfort nenabízí. Vysoce kvalitní léčebná a ošetřovatelská  péče  v celé fakultní nemocnici je dokladem toho, že naši pacienti a klienti nás vyhledávají stále častěji a mají i zvýšené nároky na pohodlí a celkový komfort. Oddělení Premium jej nabídne v plné míře.  Areály Bory i Lochotín jsou jedna  nemocnice, otevřená nemocnice pro všechny zájemce a vedení FN Plzeň  investuje velké  finanční prostředky do obou areálů.“

Nemocnice na zprovoznění oddělení CHIRO Premium  vynaložila 17,5 mil. korun. V posledních dnech roku  2018 započala  rekonstrukce poslední části chirurgického oddělení (CHIRO  B)  a velkou proměnou v minulém roce prošly i chirurgické operační sály. Toto pracoviště bude v brzké době  ošetřovat  pacienty na 4 moderních, nově zrekonstruovaných pracovištích se 103 lůžky.

Zájemci se mohou objednávat na telefonním číle 37 740 1384 v pracovní dny pondělí – pátek  v rozmezí 9:00-14:00 hod.


Zdroj:

Mgr. Gabriela Levorová

mluvčí FN Plzeň