E – MAGAZÍN

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

29.12.2018 MC

Vstup pronajímatele do nájemního bytu je pro mnohé z nás spornou otázkou. Proti sobě stojí právo pronajímatele na kontrolu svého majetku a právo nájemce na ochranu