Češi jsou nejvíce nespokojeni s byrokracií, korupcí, stavem silnic, cenou nájmů a vody

Reklama

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP pro TV NOVA se zaměřil na největší problémy, které zatěžují nadpoloviční většinu domácí populace. Z nich následně bylo vybráno deset největších problémů, s nimiž je nespokojena nadpoloviční většina domácí populace.

ilustrační foto

 

Z této desítky nejpalčivějších problémů je nejvíce Čechů nespokojeno s úrovní byrokracie, což uvedlo v souhrnu 86,7% obyvatel ČR. Je tak zřejmé, že kontakt s úřady je pro drtivou většinu obyvatel ČR většinou traumatický.

Stejně tak ovšem je v souhrnu 84,9%, tedy více jak čtyři pětiny domácí populace, nespokojeno s korupcí, klientelismem a korupčními kauzami, které jsou nedílnou součástí zpravodajství v rámci domácí politické scény.

Dlouhodobým problémem, který navíc ještě eskaluje je stav a kvalita silnic, s ní je v souhrnu nespokojeno 78,1% veřejnosti.

Dalším problémem, s nímž je nespokojeno v souhrnu 74,2% veřejnosti, je cena nájmů, která zejména v Praze, ale i v dalším větších městech naší země každým rokem rapidně stoupá.

V posledních letech se rovněž vynořuje další zátěž pro kapsy občanů ČR a tou je cena vodného-stočného, s níž je v souhrnu nespokojeno 73,5% dotázaných obyvatel ČR. I zde se to týká zejména větších měst, ale zjevně se jedná o problém i na většině území ČR.

Vedle stoupajících cen nájmů se pochopitelně zvedají i ceny nemovitostí a pozemků, což představuje problém v souhrnu 73,3% domácí populace.

I přesto, že ČR patří mezi nejbezpečnější země i drobná kriminalita je pro řadu lidí zátěží znepříjemňující život. Tedy alespoň pro v souhrnu 63,1% veřejnosti, která je s úrovní kriminality nespokojena.

Zejména pro důchodce, nízkopříjmové skupiny obyvatel a rodin je pak zásadním problémem cena potravin, s níž je v souhrnu nespokojeno 59,4% dotázaných obyvatel ČR.

Zejména ve srovnání s ostatními státy EU je problémem pro nadpoloviční část domácí populace výše platu, s níž je v souhrnu nespokojeno 58,5% veřejnosti.

Neméně velkým problémem je pak výše starobního důchodu, kterou vedle samotných důchodců, řeší jak lidé, kteří se blíží důchodovému věku, tak i děti mající rodiče v důchodovém věku. Není tak překvapením, že s výší důchodů je v souhrnu nespokojeno 57,3% veřejnosti.

Uvedená desítka nejpalčivějších problémů, které zatěžují nadpoloviční většinu domácí populace, jsou reflexí, která sice neodráží lokální a individuální problémy, které se liší regionem i velikostí a místem bydliště, ale signalizují závažné celospolečenské problémy, které představují problémy většiny obyvatel naší země, které jim stěžují jejich životy.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl pro TV NOVA proveden ve dnech 26.- 28.září 2018 na vybrané skupině 1.129 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.


Zdroj:

www.protext.cz (www.sanep.cz)

Reklama