Krajské domovy pro seniory a osoby se zdravotním postižením dostanou nová auta

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila vyhlášení zadávacího řízení na nákup šesti užitkových devítimístných vozidel pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je téměř 4,5 milionu korun.

ilustrační foto

 

„Nové vozy by měly sloužit v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Perninku, Hazlově, Mariánské, Chebu, Lázních Kynžvart a Kynšperku nad Ohří. Reagujeme tak na potřeby našich příspěvkových organizací, kterým schází větší auta pro přepravu klientů a nákladu,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Petr Kubis.

Veřejná zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele a Karlovarský kraj zároveň obešle výzvou k podání nabídek jedenáct vytipovaných dodavatelů. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž rozhodující bude nejnižší nabídková cena. Příspěvkové organizace dostanou zcela nová, nepoužitá auta vyrobená v roce 2018, případně v roce 2019. Zároveň nesmějí být sestavena z repasovaných dílů. K uzavření kupních smluv by pak mělo dojít v lednu příštího roku.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz