Veřejnost může hlasovat pro Památku Plzeňského kraje

Kraj vyhlásil 2. ročník soutěže Památka Plzeňského kraje, hlasovat může také veřejnost.

Druhý ročník soutěže „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky vyhlásil pro letošní rok Plzeňský kraj. Do hlasování se může zapojit také veřejnost. Hlasování končí 26. listopadu. Soutěžit bude celkem 19 památek, slavnostní vyhlášení pak proběhne 4. prosince.

 

Do soutěže Památka Plzeňského kraje nominovaly obce a Národní památkový ústav ve dvou kategoriích celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla dokončena v letošním roce.

Hlasovat lze na webových stránkách Plzeňského kraje zde. Hlasování probíhá v rámci ceny veřejnosti do 26. listopadu 2018 ve dvou kategoriích, a to sochy a drobná architektura a druhou kategorií jsou stavby. V každé kategorii bude oceněna památka s nejvyšším počtem hlasů, která obdrží cenu „Památka Plzeňského kraje – cena veřejnosti“. Hlavní ceny budou uděleny na základě výběru odborné komise sestavené krajským úřadem, ceny veřejnosti vzejdou z výsledků internetové ankety.Tři vylosovaní účastníci internetového hlasování z řad veřejnosti obdrží věcné ceny.

Cílem soutěže je ocenění úsilí vlastníků památek, snaha o jejich podporu a také určitá motivace dalších vlastníků k obnově kulturních památek a k příkladné péči o ně. Dalším záměrem je rozšíření povědomí o kulturním dědictví Plzeňského kraje mezi širokou veřejnost a prezentace pozitivních výsledků péče o památky. Cílem této soutěže je rovněž impuls ke zkvalitnění péče o nemovité kulturní památky, důraz na kvalitu prováděných oprav a rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty působícími v oblasti památkové péče.

 


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

 

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18,  306 13 Plzeň

telefon: 377 195 239

mobil: 777 353 676