Karlovarský kraj opět rozdělí dotace na obnovu a ochranu lesů

Reklama

Stejně jako v uplynulém roce i letos Karlovarský kraj podpoří opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a jejich ochranu proti zvěři oplocenkami. Žadatelé si mezi sebou rozdělí více jak čtyři miliony korun. Důvodem udělované podpory je zachování a obnova lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území našeho regionu.

ilustrační foto

 

Vlastníci lesů mohli předkládat elektronické žádosti o dotace v termínu od 2. do 31. července. „Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali zvýšený zájem o nabízenou podporu, celkem jsme obdrželi 33 žádostí o dotaci. Pouze jedna z nich nebyla ve stanovené lhůtě doručena v listinné podobě, zbylé byly  v souladu s nastavenými pravidly. Rada kraje odsouhlasila poskytnutí dotací ve výši necelých 944 tisíc korun, o rozdělení příspěvků v hodnotě přesahující 3,4 milionu korun musí ještě rozhodnout krajské zastupitelstvo,“ upřesnil radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

 

V letošním roce došlo k rozšíření segmentu činností, na které mohli vlastníci lesů získat dotace. K příspěvkům na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a na ochranu lesa proti zvěři oplocenkami se přidaly dotační podtituly na individuální ochranu lesa proti zvěři a na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům. Nově také mohli vlastníci lesů získat finanční prostředky na další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele nesměla přesáhnout 500 tisíc korun. Mezi žadateli jsou mimo jiné Opatství Nový Dvůr, Město Teplá nebo společnost s ručením omezeným Lesy města Chebu.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Reklama