Zdravý životní styl ve škole

Chceme žít zdravě. Co pro to můžeme udělat? Může škola přispět ke zdravějšímu způsobu života svých žáků? Snažíme se o to. Skutečně jde o zdravý pohled na způsob života. U nás se opíráme o tři hlavní pilíře, které nabízíme a které zřejmě nejvíce ovlivňují budoucí život našich dětí.

V první řadě usměrňujeme stravovací návyky dětí. Zapojili jsme se do programu školní mléko a ovoce do škol. V rámci těchto programů děti dostávají mléko a ovoce, ale také se seznamují netradičními formami s ochutnávkami různé zeleniny a jiných druhů ovoce, účastní se hodin, kde si ukazujeme potravní pyramidu, důležité poměry a množství vitamínů a dalších důležitých látek v naší denní stravě. Školní jídelna podporuje stravovací návyky svou pestrou nabídkou v jídelníčku školních obědů, které jsou sestavovány a konzultovány s nutriční poradkyní. Poměr a složení jídel je konzultováno s pověřenou pracovnicí krajské hygienické stanice. Tak můžeme říci, že u nás je opravdová zdravá školní jídelna.

Také víme, že není snadné zajistit dětem pestré svačinky. Doma je příprava čerstvých přesnídávek náročná a zkuste vymýšlet stále něco nového. Taková svačinka také zabere místo v aktovce. Někteří rodiče si občas uleví tím, že dají svému synkovi nebo dceři peníze a oni si něco koupí cestou. Často jsou pak peníze dětí vyměněny za sladké pamlsky a nápoje. Před několika lety jsme nabídli rodičům přesnídávky pro děti ve školní jídelně. Paní kuchařky připravují zajímavé pomazánky, ovoce a nápoje, které jsou zaručeně zdravé, a všichni si mohou jídelníček i odběr stravy snadno kontrolovat přímo na webových stránkách. Rodiče s dětmi vybírají z pohodlí domova z jídelníčku obědy a přesnídávky, mají přesný přehled, zda si děti stravu vyzvedly a také mají pod kontrolou své platby.


Abychom nezůstali jen u jídla, zmíním se o dalším významném pilíři, s jehož pomocí pozitivně působíme na zdraví dětí. Důležitý je pohyb, nejrůznější druhy sportu. Nejedná se jen o povinné hodiny tělesné výchovy. Ve spolupráci s domem dětí a mládeže poskytujeme sportoviště pro nejrůznější kroužky. Nabízíme plavání ve školním bazénu, vyhlášený je basketbal. Děti u nás žijí populárním florbalem. Děvčata oceňují pohyb při hudbě.

Myslíme i na volný čas dětí, které se nechtějí organizovat v kroužcích a sportovních oddílech. K využití mají všichni zájemci o sport krásné sportoviště v areálu školy. Máme atletickou dráhu, travnaté hřiště pro fotbálek, hřiště pro basketbal, volejbal nebo třeba tenis s umělým povrchem. Pro cyklisty, inlajnysty nebo milovníky koloběžek je kolem školy zcela bezpečný uzavřený okruh. Menší děti si svou obratnost rády zkouší na prolézačkách, houpačkách nebo v mini lanovém centru. Zákoutí pro nejrůznější hýbání je u nás hodně, stačí si vybrat.

Třetím pomyslným pilířem pro utváření zdravého životního stylu je vztah k přírodě a k našemu nejbližšímu prostředí. Tady podporujeme děti, aby poznávaly ovocné stromy v našem školním sadu, pěstujeme zeleninu, rybíz, angrešt nebo třeba aronii. Děti poznávají rostliny užitkové i okrasné.

Příroda kolem nás to jsou také zvířata. Náš zookoutek ukazuje široké spektrum živočichů. Děti v přírodovědném semináři i v přírodovědném kroužku se seznamují se základy chovatelství. Úzce spolupracujeme se základní organizací chovatelů v Kraslicích. S jejich pomocí vystavujeme naše odchované králíky na výstavách v celém okrese a připravujeme se na zapojení do soutěže Králíčí hop. Chováme zakrslé králíky, morčata, křečky a laboratorní potkany. Děti u nás uvidí a postarají se také o želvy, agamy nebo chameleona či leguána. I akvarijní svět se tu otevírá pro všechny, kteří třeba doma nemají podmínky pro takového vcelku náročného koníčka.

Těžko říci, které zvíře je u našich žáků nejoblíbenější. Pro někoho třeba papoušci, někoho uchvátí heboučký kožíšek činčily. Pro nás je důležité, že děti přijdou do kontaktu s živou přírodou, učí se potřeby různých druhů a také vědí, co obnáší každodenní péče o jednotlivé mazlíčky.

V kroužku i v semináři se potkávají mladí chovatelé i úplní začátečníci a vzájemně si předávají své poznatky a zkušenosti. Věřím, že tak nejlépe získávají vztah k přírodě a prostředí kolem nás. O pokrocích svědčí například úspěšné zapojení dětí do akce Ukliďme Česko nebo Den Země. Koncem října jsme vysadili nové stromy ve spolupráci se sdružením KLEN. Je to skupina lidí, které zajímá prostředí kolem nás a aktivně se zasazují o to, aby bylo příjemné a hezčí pro všechny.

Naše děti jsou šikovné a zapojují se do různých soutěží. Nejlepších úspěchů dosahují ve sportovních kláních. Naši školní reprezentanti se však neztratí ani v soutěžích vědomostních. Například v Anglické olympiádě nebo v biologické olympiádě.

V závěru si dovolím ještě shrnout, že pravidla a návyky zdravého životního stylu je nutné v dětech budovat již od útlého věku a nelze se spoléhat jen na jednotlivé reklamní akce. Pracovníci naší školy působí v tomto směru na děti systematicky a věřím, že dobře.

Mgr. Zdeněk Pečenka,
ředitel SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Kontakt
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
tel.: 352 686 518, 605 428 194
e-mail: zskraslice@volny.cz
www.skolakraslice.cz