Škola Mánesova – inovativní vzdělávání

Rozhovor s Danou Stariatovou…

Slavíte 20. výročí Školy Mánesova. Jak budou probíhat oslavy?

Oslavy dvacetiletého výročí budou probíhat po celý školní rok. Zahájili jsme je společným velkolepým vystoupením žáků, pedagogů a profesionálních artistů v šapitó cirkusu Happy kid. Pokračovali jsme prvním školním dnem, při kterém školu navštívili herci Divadla Studna, kteří zahráli pro nás i pro veřejnost a provedli nás řadou dalších aktivit a her. V září jsme týden hostili zahraniční studentky v rámci projektu Edison. Vzájemně jsme se seznámili se zvyky, kulturou a obyčeji svých zemí, zdokonalili se v angličtině a navázali přátelské vztahy. O nadšení studentek z naší školy svědčí dopis jedné z nich (přečtěte si na facebooku školy: https://www.facebook.com/skola.Manesova.Sokolov/). V říjnu proběhla tradiční halloweenská oslava pod vedením našeho skotského učitele angličtiny Iana Fleminga. Školní třídy se proměnily ve strašidelné komnaty a tajuplná sklepení, na školních chodbách vyrostl začarovaný les i strašidelné bludiště. Vzhledem k jubilejnímu výročí jsme se rozhodli tuto oblíbenou akci poprvé otevřít i široké veřejnosti; výsledkem bylo přes 300 návštěvníků. Během roku nás čeká ještě mnoho zajímavých akcí, z nichž bych jmenovala výstavu a vernisáž výtvarných prací našich dětí a 2. 2. 2019 velký slavností ples školy v „Horňáku“ v Sokolově. Školní rok i celé oslavy zakončíme v červnu tradiční zahradní slavností, na které žáci představí svůj film o své škole k jejímu 20. výročí, který natáčí pod vedením profesionálů. Na ten jsem moc zvědavá. Chcete-li vědět o dalších akcích, sledujte náš školní web (skolamanesova.cz), facebook, youtube.

Chcete-li zažít naši školu na vlastní kůži, domluvte si termín a navštivte výuku v týdnu od 19. do 23. listopadu 2018.

Kdo stál u zrodu školy? Co bylo motivem k otevření soukromé školy v Sokolově?

Bydleli jsme na Bublavě, pracovali v Dasnicích a naše děti jsme vozili do soukromé školy v Ostrově. To představovalo 3 až 4 hodiny cestování denně. Vydrželi jsme to dva roky. Pro své syny jsem chtěla školu, kde děti netráví většinu času v lavicích, školu, kde učitelé nejsou kazateli pravd, ale spíše průvodci, kteří vedou děti k celoživotnímu vzdělávání. Dnes jsou podobný přístup a podobné metody mnohem častěji součástí i některých běžných škol. Před dvaceti lety ale podobná škola v únosné vzdálenosti nebyla. Nezbylo mi tedy nic jiného, než abych školu svých představ založila sama a v Sokolově byla v té době k tomu vhodná budova.

V čem tkví moderní a netradiční způsob vaší výuky?

Nechtěla bych těm přístupům říkat moderní a netradiční. Zvolila bych spíše označení inovativní přístupy. My pracujeme se vzdělávacím konceptem Škola Můj Projekt, který právě na naší škole z velké části vznikal. Jeho hlavním mottem je pracovat s jedinečností každého dítěte, respektovat ji a vytvářet pro děti bezpečný prostor, ve kterém budou moci objevovat sami sebe i svět kolem nich. Už dvě desítky let se snažíme o něco, co v českém školství není vždy a všude samozřejmostí – brát děti jako jedinečné osobnosti, které samy tvoří svůj život a mohou přebírat odpovědnost za něj i za své učení. Pomáháme dětem hledat a dále rozvíjet jejich silné stránky a talenty, inspirujeme je k aktivnímu přístupu k životu i k tomu, aby se zajímaly o svět kolem sebe a aktivně se ozývaly ve chvílích, kdy se jim něco nelíbí.

Ve škole uplatňujeme tři stěžejní inovativní způsoby výuky. Integrovaně tematickou výuku – předměty integrujeme do promyšlených tematických celků. To umožňuje dětem ponoření se do tématu, jeho hlubší pochopení a vnímání v souvislostech. Výuku v projektech – od první třídy si děti osvojují základy projektového řízení, nabízí jim velkou míru svobody, ale také odpovědnosti. Rozvíjí přirozenou spolupráci a vrstevnické učení, nabízí příležitost měnit svět. Ve výuce Můj den si děti plánují a řídí výuku samy s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí, mají příležitost zlepšovat sebe. Učitel děti inspiruje k nalezení tématu a formy samostudia, nabízí podpůrné, rozvojové a harmonizační programy zaměřené na rozvoj osobnosti dětí.

Velkou pozornost věnujeme i výuce cizích jazyků, máme na škole rodilé mluvčí, děti pravidelně od třetí třídy absolvují mezinárodní zkoušky z AJ. Některé z nich mají zkoušku FCE už na základní škole a v druhém ročníku gymnázia zkoušku CAE i nejvyšší zkoušku CPE. Několikrát ročně pořádáme akci s názvem Discovering activities, která je určená i pro veřejnost. Rodilí mluvčí vedou různá stanoviště s přírodovědně založenými badatelskými činnostmi. V neposlední řadě uplatňujeme vrstevnické učení, při kterém se vzájemně učí děti napříč od předškolních, až po gymnazisty. Rodiče jsou v naší škole skutečně vítáni. Otevřeně s nimi sdílíme dění ve škole, mohou se zúčastnit nejen bohaté nabídky mimoškolních akcí, ale též samotné výuky.

Kdy a proč by lidé měli volit soukromé školy?

Myslím, že pro to není univerzální pravidlo ani recept. Nejde ani primárně o to, zda jde o školu soukromou. Důležité je, co školy nabízí. Rodiče by se měli společně s dětmi rozhlédnout po nejbližším okolí, zjistit si o místních školách co nejvíce informací a svobodně si zvolit tu, která co nejvíce odpovídá jejich představám i potřebám jejich dítěte. My se snažíme být transparentní v tom, že otevřeně ukazujeme, jak škola funguje, jak přistupujeme k dětem, co si od nás odnesou. Každý rok pořádáme pro rodiče předškoláků workshop „Jak vybrat školu pro své dítě“ zaměřený na rozpoznání kvality školy, jehož součástí je i Q – SORT pro rodiče, který jim pomůže ujasnit si, jakou školu vlastně oni sami chtějí.

Máte v úmyslu rozšiřovat stupně vzdělání? Případně jiné plány, rozvoj?

Už máme předškolní, základní i gymnaziální vzdělávání, další rozšiřování už tedy moc nezvažujeme (pokud pominu svá tajná přání). V tuto chvíli se zaměřujeme spíše na zvyšování kvality výuky a fungování samotné školy a zvyšování přínosu vzdělávání na naší škole pro život našich dětí. Hledáme, jak ještě více přenést odpovědnost za učení na samotné děti a v souvislosti s tím jim dát větší pravomoc rozhodnout o tom, co a jak se chtějí učit, v maximální míře využívat vrstevnického učení a propojení vzdělávání s odborníky různých profesí a vzdělávání se v prostředí mimo školní budovu. Zvýšit přínos individuálních i skupinových projektů našich dětí pro náš region. V neposlední řadě pak rozšířit propojení anglického jazyka do dalších předmětů. Velkou pozornost věnujeme vzdělávání a osobnostnímu růstu našich učitelů. Chceme stále sledovat proměňující se svět a reagovat na to, co po našich absolventech bude žádat naše planeta, společnost, pracovní trh, jejich rodiny a co budou žádat oni sami od sebe.

Dana Stariatová – je věčným studentem “Vysoké školy Života”. Každý sen je pro ni uskutečnitelný a věří, že nikdy není pozdě začít nebo začít jinak. Její životní příběh přirozeně vyústil ve vytváření podmínek a poskytování podpory druhým při jejich osobním růstu. Je zřizovatelkou a jednatelkou Gymnázia, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově (1998), zřizovatelkou Školy Můj Projekt – základní školy Praha na Jižním městě (2014) a předsedkyní správní rady Nadačního fondu FIDES (1999). V roce 2014 založila společnost School My Project – tvůrce vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt a partnera škol směřujících ke kvalitě. Do české republiky přivedla systematické vzdělávání v intuitivní pedagogice, která vznikla ve Švédsku z iniciativy Pära Ahlboma.