Plzeňsko

Unikátní přístroj pro gynekologické operace

19.10.2018 MC

Akreditované onkogynekologické centrum při Gynekologicko-porodnické klinice LF UK  a FN Plzeň patří mezi 17 center v České republice a v počtu léčených pacientek zaujímá dlouhodobě 5. místo. Každým rokem