Už pět let mají děti v MŠ Líně více prostoru

Už pět let mají předškolní děti v obci Líně na Plzeňsku více míst ve zdejší mateřské škole. Od roku 2013 totiž mohou využívat rekonstruovanou a rozšířenou školu, na kterou přispěla Evropská unie téměř deseti miliony korun.

Projekt, na který obec Líně získala dotaci z Evropské unie, se zaměřil na rekonstrukci a zvýšení kapacity místní mateřské školy. Poptávka po službách předškolní výchovy tehdy převyšovala dostupnou kapacitu školky. Z tohoto důvodu byla zřizovatelem školy udělena výjimka a od roku 2008 navíc zřízena nová třída v prostorách základní školy, která  provizorním způsobem řešila tehdejší stav. Realizací projektu se vyřešil kapacitní problém školky, dále se zrekonstruovalo sociální zařízení a výdejna jídel a uvolnila se místnost pro školní družinu,“ uvedl Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

 

Evropská unie pomohla prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad  vyřešit akutní potřebu obyvatel na uplatnění svých dětí předškolního věku ve školce. Díky tomu došlo i ke stabilizaci zázemí pro mladé rodiny v obci, zvýšení komfortu pro děti, rodiče i pracovníky. „Trend zvyšujícího se počtu dětí v obci Líně ještě před realizací projektu byl způsoben zejména trendem vystěhovávání se z Plzně, rostoucí porodností ročníků ze 70. let a přetíženou kapacitou mateřských škol v sousedních obcích,“ doplnil Ivo Grüner.

 


Zdroj:

Ivana Kerlesova

kerlesova@komunik.cz