Proč pergola na Rolavě

Reklama

Pergola na Rolavě vznikla jako provizorní řešení v roce 2011. Areál Rolava předtím prošel intenzivní obnovou za podpory evropských dotací, a podmínky čerpání dotací neumožňovaly po dobu udržitelnosti projektu provádět významné zásahy. Obnovená Rolava ale přitahovala značné množství návštěvníků, a aby bylo vytvořeno alespoň nějaké zázemí pro zdejší stánkový prodej, město v blízkosti stánku postavilo provizorně pergolu.

V roce 2016 udržitelnost původního projektu Rolava skončila a město mohlo začít plánovat další rozvoj areálu. Při mnohých příležitostech zaznělo, že by si areál zasloužil vyčistit a zkulturnit vodní plochy, a také důstojné občerstvení, resp. restauraci.

Zazněla ale i celá řada dalších námětů, mezi které patřily např. kemp, koupaliště s upravenou – ne tedy říční – vodou, a další. Město proto nechalo zpracovat studii s možnými podněty pro další rozvoj areálu, a nad studií proběhla poměrně široká diskuse včetně veřejné ankety. V anketě byly jako další volitelné součásti nabídnuty

 • rozšíření parkovací kapacity u Rolavy
 • centrum sportů – rozšíření nabídky sportovního vyžití o další hřiště, zázemí apod.
 • koupaliště s bazény s čistou, upravenou vodou
 • loděnice
 • nové lávky
 • autokemp, chatky, bungalovy
 • amfiteátr, případně park ve stylu Stonehenge
 • zóna nových atrakcí ve vodě u pláže, i na větším z ostrůvků

 

V anketě nejvíce hlasů získalo rozšíření nabídky sportů, bazény, rozšíření parkovacích kapacit, amfiteátr a nové lávky mezi ostrůvky. Město okamžitě začalo připravovat jednotlivé záměry, přičemž ty stavebně významnější čekají na nový územní plán a nemohly být proto zatím dopracovány. V uplynulých dvou letech proto došlo především novinky, které už bylo možné realizovat – nové vodní atrakce, staví se nové síťové hřiště v korunách stromů, byly upraveny břehy i dna vodních nádrží, vybudována nová čerpací stanice pro napouštění vodních nádrží.

 

Zároveň s tím už dva roky běží příprava nového občerstvení, nazvaného Café Rolava (vizualizace v příloze). Začala okamžitě po skončení udržitelnosti předchozího projektu. Byl zpracován projekt, zveřejněno a opakovaně provedeno výběrové řízení. O tom byla veřejnost průběžně informována.

Nyní, po dvou letech příprav, bylo veřejné výběrové řízení úspěšně dokončeno a byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby.

Zakázka byla soutěžena v lednu letošního roku, ale s tím, že stavět se má až po skončení prázdnin, aby stavba nenarušila hlavní sezónu, a hotovo má být do začátku sezóny příští.

Zakázka byla vysoutěžena v souladu s platnou legislativou, a pro město to mimo jiné znamená, že je výsledky výběrového řízení také vázáno.

 

Výstavbou Café Rolava ale rozhodně nikdo nepřijde o místo k posezení, o možnost posezení venku, o možnost sledovat hřiště nebo dění v areálu, naopak tyto možnosti budou širší a komfortnější.

 

Proč v tomto místě:

 • dosavadní umístění provizorního občerstvení prokázalo vhodnost tohoto umístění, návštěvníci jsou na toto místo zvyklí
 • návštěvníci mají přehled nad přilehlou částí areálu – pláží dětským hřištěm, dráhou, poblíž tenisových kurtů, dalších sportovišť apod.
 • jsou sem přivedeny inženýrské sítě (voda, plyn, elektřina)
 • strategická poloha pro možný další rozvoj areálu

 

Parametry nového občerstvení:

 • stavba s dřevěným opláštěním a velkoplošným prosklením s možností úplného otevření jeho velké části, s prostornými terasami, volitelně krytými markýzami
 • vnitřní provoz občerstvení/kavárny s gastro vybavením a vnitřním sezením pro cca 55 osob
 • vnější terasy podle potřeby kryté výsuvnými markýzami, pro cca 185 osob
 • realizace dle zadání veřejné zakázky 17/9/2018 – 15/4/2019
 • vysoutěžená cena stavby 5.979.859 Kč

 

Cíl výstavby nového zařízení:

 • nahradit provizorní stánkové občerstvení během mimosezónního období, aby nebyla stavbou negativně ovlivněna hlavní sezóna
 • zařízením v odpovídající kvalitě technického a estetického zpracování v kultivovaném veřejném prostoru poskytnout možnost občerstvení, posezení a odpočinku návštěvníkům volnočasového areálu Rolava
 • zachovat a rozšířit možnost venkovního posezení, podle potřeby krytého, nabídnout také posezení vnitřní pro případ nepříznivých klimatických podmínek a pro mimosezónu – také možnost konání rodinných akcí, akcí sportovních klubů, firemních akcí v návaznosti na ostatní aktivity

 

Stávající pergola, resp. ta její část, která bude ještě použitelná, ještě najde své další uplatnění – stane se součástí letního dětského tábora ve Studánce u Aše, který provozuje městský Dům dětí a mládeže Karlovy Vary.

 


Zdroj:

Jan Kopál

Tiskový mluvčí | Magistrát města Karlovy Vary | Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary

Reklama