Díky pozornosti stavebního dělníka se seniorka v pořádku vrátila do svého domova

Minulý čtvrtek po třinácté hodině byli lochotínští strážníci vysláni do ulice Dolní, kde na ně již čekal oznamovatel. Pětačtyřicetiletý muž následně hlídce sdělil, že viděl zmateně pobíhající ženu po chodníku. Dvaaosmdesátiletá žena byla skutečně zmatená, neorientovala se v místě ani v čase. Prostřednictvím operačního oddělení městské policie se zjistilo, že seniorka je ubytována v domově se zvláštním režimem. Strážníci ženu do tohoto zařízení doprovodili, kde si ji převzala zaměstnankyně domova.


Zdroj:

Veronika Kuchynková
Metodik Odboru analýzy a prevence kriminality
Perlová 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 378 036 931, +420 721 079 570

E-mail: kuchynkova@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz