Na vysvědčeních bude letos poprvé zkratka EQF

Reklama

Zkratky EQF jsou předtištěny na tiskopisech, školám nevzniká práce navíc.

Absolventská vysvědčení, výuční listy a diplomy z konzervatoří a vyšších odborných škol mají letos poprvé uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací. Zkratka EQF a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Některé školy nové tiskopisy již nakoupily a použily vloni. Pro většinu učitelů, žáků a rodičů je to novinka.

Od letošního školního roku je tiskopis s úrovní EQF povinný. „Je to užitečný údaj v pravé horní části vysvědčení. Jeho smyslem je přiblížit dosaženou úroveň vzdělání absolventa,“ vysvětluje Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání. „Může usnadnit práci personalistům a zaměstnavatelům při hledání uchazečů na konkrétní pozice,“ doplňuje Helena Úlovcová. Absolventi základních škol a dvouletých učebních oborů mají na tiskopisech uvedenou úroveň EQF 2. Na výučních listech tříletých učebních oborů najdou žáci a jejich rodiče EQF 3. Maturanti mají zaznamenáno EQF 4 a diplom z vyšší odborné školy a konzervatoře oznamuje úroveň EQF 6.

ÚDAJI ROZUMĚJÍ I ZAMĚSTNAVATELÉ V ZAHRANIČÍ
Úroveň EQF je možné využít i při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu v zahraničí. „Po maturitě jsem hledal práci v Německu. Oslovil jsem jednu bavorskou firmu a předložil jim vysvědčení. Zpočátku nerozuměli překladu vysvědčení ani typu školy, na které jsem studoval. Později jsem dokumenty doplnil o údaje EQF a Europass – dodatek k osvědčení. Zaměstnavatel pak už věděl, jaké jsou moje schopnosti a dovednosti.“ Tak zní zkušenost Karla, absolventa střední odborné školy, který se obrátil na klientské centrum EQF, které funguje při Národním ústavu pro vzdělávání.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework–EQF) je společný evropský referenční rámec, který pomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v zemích Evropské unie. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Více na www.eqf.cz.


Zdroj:

www.nuv.cz

 

vydáno: 18. června 2018

Reklama